GPSC ตั้งบริษัทย่อยเพื่อลงทุนพลังงานหมุนเวียนในไต้หวัน

บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ซินเนอร์ยี่ (GPSC) เปิดเผยว่าบริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยผ่านบริษัท โกลบอล รีนิวเอเบิล ซินเนอร์ยี่ จำกัด (GRSC) ในไต้หวัน ได้แก่ บริษัท โกลบอล รีนิวเอเบิล ซินเนอร์ยี่ไต้หวัน จำกัด (GRSC TW) เมื่อวันที่21 ตุลาคม 2564 โดย GRSC ถือหุ้นในสัดส่วน 100% และมีทุนชำระเริ่มแรก 500,000 ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ เพื่อลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในไต้หวัน

 

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (29 ต.ค. 64)

Tags: , ,
Back to Top