AMR ได้งานจัดซื้อและติดตั้งอุปกรณ์ DWDM+NMS ของกฟผ. มูลค่า 79.4 ลบ.

บมจ.เอเอ็มอาร์ เอเซีย (AMR) เปิดเผยว่า บริษัทได้รับงานใหม่ จำนวน 1 งานเป็นงานจัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ DWDM+NMS จำนวน 1 Bid ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งลงนามในสัญญา ณ วันที่ 15 ต.ค.64 มูลค่าสัญญา 79,399,000.00 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ระยะเวลาดำเนินการ 180 วัน

นายมารุต ศิริโก กรรมการผู้จัดการ AMR เปิดเผยว่า สำหรับงานที่บริษัทฯได้รับในครั้งนี้ เกี่ยวข้องกับการออกแบบ จัดซื้อและติดตั้งระบบสื่อสารโทรคมนาคมหลัก (Backbone Network) เพื่อใช้เป็นโครงข่ายความเร็วสูงเชื่อมต่อระหว่างสถานีไฟฟ้าแรงสูง หรือ DWDM (DENSE WAVELENGTH DIVISION MULTIPLEXING) เป็นการขยายขอบเขตการให้บริการระบบสื่อสารโทรคมนาคมหลัก รวมถึงทดแทนอุปกรณ์เดิมที่เสื่อมสภาพไปด้วย

“AMR ได้รับงานของ กฟผ. ในครั้งนี้ ถือเป็นการตอกย้ำให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญด้าน SI ของเรา ที่ได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ออกแบบ จัดซื้อและติดตั้งระบบ DWDM มาใช้ขจัดปัญหาคอขวดจากการใช้ช่องสัญญาณเป็นจำนวนมาก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับกฟผ.”

นายมารุต กล่าวอีกว่า ในช่วงที่เหลือของปีนี้ บริษัทฯมั่นใจว่าจะมีงานใหม่ ทั้งของภาครัฐและเอกชน เข้ามาอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่บริษัทฯได้ยื่นประมูลในช่วงก่อนหน้า ซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบคมนาคมขนส่ง ไอทีและโซลูชั่น พลังงานทดแทน และงานเปลี่ยนสายไฟฟ้าลงใต้ดิน ซึ่งจะช่วยสนับสนุนธุรกิจเติบโตอย่างแข็งแกร่ง เพื่อไปสู่เป้าหมายงานในมือรอรับรู้รายได้ (Backlog) เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องปีละไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาท ตามแผนงานที่วางไว้

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (29 ต.ค. 64)

Tags: , , ,
Back to Top