MAKRO-Makro (Cambodia) ทำสัญญาใช้สิทธิเครื่องหมายการค้า-บริการกับ CPALL

บมจ.สยามแม็คโคร (MAKRO) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันเกี่ยวกับสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้า และเครื่องหมายบริการ จำนวน 2 รายการ ดังนี้

1.สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้า และเครื่องหมายบริการ ระหว่าง Makro (Cambodia) Company Limited และบมจ. ซีพี ออลล์ (CPALL) นับจากวันที่ 1 มกราคม 2565 และสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2569 หลังจากนั้น เป็นการต่อสัญญาตามระยะเวลาที่คู่สัญญาจะตกลงกัน โดย Makro (Cambodia) จะใช้เครื่องหมายการค้า เช่น “makro” และ “aro” เป็นต้น ในการดำเนินธุรกิจในประเทศกัมพูชา โดยใช้รูปแบบร้านค้า การจัดเรียงสินค้า รวมทั้งการบริหารธุรกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ

2.สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้า และเครื่องหมายบริการ ระหว่างบริษัทฯ กับ บมจ.ซีพี ออลล์ (CPALL) นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 อายุสัญญา 1 ปี การต่อสัญญาเป็นแบบปีต่อปีต่อเนื่องกัน โดยบริษัทจะใช้เครื่องหมายการค้าเช่น “makro” “aro” เป็นต้น ในการดำเนินธุรกิจ โดยใช้รูปแบบร้านค้าการจัดเรียงสินค้ารวมทั้งการบริหารธุรกิจ และเมื่อมีการพัฒนารูปแบบร้านค้าใหม่ของ “makro” ในประเทศต่างๆ บริษัทฯ จะได้รับความรู้และเทคนิคในการดำเนินธุรกิจที่ส่งผลถึงประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (10 พ.ย. 64)

Tags: , , , , ,
Back to Top