กรมป้องกันฯ เร่งช่วยเหลือพื้นที่ 9 จังหวัดที่ยังประสบสถานการณ์อุทกภัย

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานว่า สถานการณ์อุทกภัยจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้น ตั้งแต่วันที่ 10-20 พ.ย.64 ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ 12 จังหวัด ได้แก่ เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ระนอง ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ตรัง ภูเก็ต พังงา สตูล และกระบี่ รวม 55 อำเภอ 165 ตำบล 680 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 13,147 ครัวเรือน ผู้เสียชีวิต 5 ราย

ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์ในพื้นที่ 3 จังหวัด รวม 3 อำเภอ 5 ตำบล 17 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 805 ครัวเรือน ภาพรวมระดับน้ำลดลงทุกพื้นที่ ได้แก่

  1. ประจวบคีรีขันธ์ น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอบางสะพาน รวม 2 ตำบล 4 หมู่บ้าน
  2. ชุมพร น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอเมืองชุมพร รวม 15 ตำบล 66 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 3,876 ครัวเรือน ผู้เสียชีวิต 4 ราย ระดับน้ำลดลง
  3. สตูล น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอเมืองสตูล รวม 2 ตำบล 7 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 690 ครัวเรือน

ส่วนอิทธิพลพายุเตี้ยนหมู่ พายุไลออนร็อก พายุคมปาซุ และร่องมรสุมพาดผ่านภาคตะวันออกและภาคใต้ ตั้งแต่วันที่ 23 ก.ย.-20 พ.ย.64 ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง

ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์ในพื้นที่ 6 จังหวัด รวม 20 อำเภอ 227 ตำบล 1,537 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 88,897 ครัวเรือน ผู้เสียชีวิต 35 ราย โดยภาพรวมสถานการณ์คลี่คลายแล้วในหลายพื้นที่ระดับน้ำลดลง แต่ยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำ ได้แก่

  1. อุบลราชธานี ยังคงมีน้ำท่วมในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี และอำเภอวารินชำราบ รวม 4 ตำบล 23 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 573 ครัวเรือน
  2. สุพรรณบุรี ยังคงมีน้ำท่วมในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอสองพี่น้อง และอำเภอบางปลาม้า รวม 28 ตำบล 267 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 23,053 ครัวเรือน
  3. อ่างทอง ยังคงมีน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอป่าโมก รวม 3 ตำบล 11 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 801 ครัวเรือน
  4. พระนครศรีอยุธยา ยังคงมีน้ำท่วมในพื้นที่ 7 อำเภอ ได้แก่ อำเภอผักไห่ อำเภอเสนา อำเภอบางบาล อำเภอพระนครศรีอยุธยา อำเภอบางไทร อำเภอบางปะอิน และอำเภอลาดบัวหลวง รวม 106 ตำบล 680 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 49,385 ครัวเรือน
  5. ปทุมธานี ยังคงมีน้ำท่วมในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองปทุมธานี อำเภอสามโคก และอำเภอลาดหลุมแก้ว รวม 25 ตำบล 81 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 6,176 ครัวเรือน
  6. นครปฐม ยังคงมีน้ำท่วมในพื้นที่ 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอบางเลน อำเภอนครชัยศรี อำเภอสามพราน อำเภอกำแพงแสน และอำเภอดอนตูม รวม 61 ตำบล 475 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 8,909 ครัวเรือน

สำหรับการแก้ไขปัญหาและให้การช่วยเหลือประชาชน ปภ.ได้ประสานจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระดมสรรพกำลังในการระบายน้ำออกจากพื้นที่และดูแลให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจและประเมินความเสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง โดยประชาชนสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM และสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (20 พ.ย. 64)

Tags: , ,
Back to Top