สธ.แก้กฎหมายอำนวยความสะดวกในการต่อใบอนุญาตให้ผู้ประกอบการสถานพยาบาลเอกชน

นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า พระราชกฤษฏีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ.2564 ที่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 22 พ.ย.นี้ เป็นกฎหมายใหม่ที่อำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการดำเนินกิจการได้คล่องตัวมากยิ่งขึ้น โดยตัดขั้นตอนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตออกไป และกำหนดให้การชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตมีผลเท่ากับการต่ออายุใบอนุญาตในทันที ทำให้ลดขั้นตอน และลดเอกสาร

“กฎหมายใหม่กำหนดให้การชำระค่าธรรมเนียมเท่ากับต่ออายุใบอนุญาตโดยอัตโนมัติ เตรียมบังคับใช้กับ 5 ใบอนุญาตของคลินิก โรงพยาบาลเอกชน และสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ มีผล 22 พฤศจิกายนนี้” นพ.ธเรศ กล่าว

โดยกฎหมายดังกล่าวจะบังคับใช้กับใบอนุญาตที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกำกับดูแลอยู่ ได้แก่

  1. ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน (คลินิก)
  2. ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน(โรงพยาบาลเอกชน)
  3. ใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
  4. ใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
  5. ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ย.64 เป็นต้นไป ผู้ได้รับใบอนุญาตสามารถแจ้งความประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตฯ โดยไม่ต้องยื่นแบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตฯ เพียงเลือกชำระค่าธรรมเนียมผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่ง เช่น ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เว็บไซต์ Bizportal.go.th หรือช่องทางอื่นๆ ที่กำหนด เมื่อชำระค่าธรรมเนียมแล้ว จะมีผลเท่ากับต่ออายุใบอนุญาตโดยทันที แต่จะต้องดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมก่อนวันที่ใบอนุญาตจะหมดอายุ

 

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (20 พ.ย. 64)

Tags: , , , , ,
Back to Top