ต่างชาติเปิดตัวเว็บไซต์ใหม่ ให้นักข่าวใช้หาข้อมูลวัคซีนโควิด-19

หน่วยงานหลายแห่งในต่างประเทศได้ผนึกกำลังเปิดตัวศูนย์ข้อมูลสื่อ COVID-19 Vaccine Media Hub (https://covidvaccinehub.org/) เพื่อเป็นแหล่งรวมข้อมูลระดับโลกสำหรับนักข่าวและผู้ที่ต้องการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยเปิดโอกาสให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 ที่มีหลักฐานสนับสนุน และรองรับหลายภาษา

แหล่งข้อมูลดังกล่าวนี้ ได้รวบรวมข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 จากแหล่งที่เชื่อถือได้ โดยมีทั้งข้อมูลอธิบาย ข้อมูลสรุปผลการวิจัยล่าสุด ความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ และข้อมูลสรุปสำหรับสื่อมวลชนแบบออนไลน์

นอกจากนี้ นักข่าวยังสามารถลงทะเบียนบนเว็บไซต์เพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสาร ทั้งยังใช้เครือข่ายนี้ในการถามคำถามเกี่ยวกับวัคซีนในประเทศต่าง ๆ หรือขอความช่วยเหลือเพื่อหาข้อมูลประกอบการรายงานข่าวของตนได้อีกด้วย

สำหรับโครงการนี้เป็นผลจากความร่วมมือร่วมใจกันของศูนย์ให้ข้อมูลวิทยาศาสตร์นักข่าว (Science Media Centre) และองค์กรไม่แสวงผลกำไรแห่งอื่น ๆ ในออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร เยอรมนี ไต้หวัน แอฟริกา แคนาดา สหรัฐ สเปน และนิวซีแลนด์ โดยได้รับทุนสนับสนุนจาก Google News Initiative ซึ่งองค์กรทั้งหมดที่เกี่ยวข้องล้วนเป็นองค์กรอิสระ เพื่อช่วยนักข่าวและผู้ตรวจสอบข้อเท็จจริงในการหาข้อมูลที่ถูกต้องและหาผู้เชี่ยวชาญที่น่าเชื่อถือเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (22 พ.ย. 64)

Tags: , , , ,
Back to Top