ฝ่ายค้าน นัดประเมินผลงาน-กำหนดทิศทางต้นธ.ค./ยื่นญัตติอภิปรายฯหลังปีใหม่

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรคเพื่อไทย (พท.) เปิดเผยว่าที่ประชุมพรรคร่วมฝ่ายค้านจะจัดงานสานสัมพันธ์ร่วมกันในวันที่ 7 ธ.ค.โดยจะแถลงถึงผลการทำงานในรอบปีที่ผ่านมา ประเมินบทบาทการตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลช่วงที่ผ่านมา การทำงานเพื่อประโยชน์ของประชาชน รวมถึงแนวทางการทำงานร่วมกันในอนาคต

ส่วนการยื่นญัตติอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติตามมาตรา 152 พรรคร่วมฝ่ายค้านมีมติที่จะยื่นญัตติหลังปีใหม่ หากยื่นในช่วงเวลานี้อาจไม่เหมาะสม โดยจำเป็นต้องยื่นร่างแก้ไขเพิ่มเติมพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.และพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองเพื่อให้ได้รับการพิจารณาโดยเร่งด่วนก่อน โดยจะนำเข้าสู่ที่ประชุมรัฐสภาโดยเร็วที่สุดภายในสัปดาห์นี้ และเคารพเอกสิทธิ์ของทุกพรรคการเมือง เปิดโอกาสและให้สิทธิแต่ละพรรคสามารถเสนอกฎหมายในนามของพรรคตัวเอง พรรคเพื่อไทยได้ยกร่างกฎหมายทั้ง 2 ฉบับเสร็จแล้ว หากพรรคร่วมฝ่ายค้านพรรคอื่นจะร่วมลงชื่อกับร่างของพรรคเพื่อไทยก็ยินดี

นอกจากนี้ ฝ่ายค้านได้รับหนังสือแจ้งจากพรรคเพื่อชาติถึงการประชุมใหญ่สามัญเพื่อปรับเปลี่ยนกรรมการบริหารพรรค โดยมีนายศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ ส.ส.อุตรดิตถ์ เป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่ ซึ่งจะได้มีโอกาสประชุมร่วมกันในโอกาสต่อไป

ด้านนายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรค พท.กล่าวว่า อยากให้เกิดความชัดเจนในการเสนอร่างกฎหมายลูกทั้ง 2 ฉบับ ในหลายประเด็น โดยเฉพาะเรื่องไพรมารีโหวต ขณะนี้ยังมีข้อสงสัยในแนวทางการปฏฺบัติ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน่าจะมีมาให้ความเข้าใจในเรื่องนี้ เห็นใจนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เนื่องจากเกิดสภาฯล่มบ่อยครั้ง และประธานในที่ประชุมใช้วิธีปิดสภาฯหนีโดยไม่มีการตรวจสอบองค์ประชุม ทำให้การพิจารณาเรื่องที่เป็นประโยชน์กับประชาชน หรือกฏหมายสำคัญหลายฉบับเกิดความล่าช้า ซึ่งส่งผลเสีย จึงอยากวิงวอนคนทุกฝ่ายในเรื่องนี้ดำเนินการในเรื่องการประชุม

นายชูศักดิ์ ศิรินิล ประธานคณะทำงานฝ่ายกฎหมาย พท. กล่าวว่า การคำนวณหา ส.ส.บัญชีรายชื่อ จะต้องกลับไปใช้วิธีการแบบเดียวกับรัฐธรรมนูญปี 2554 ส่วนระบบเขตเลือกตั้งและวิธีทำไพรมารีโหวตนั้นยังคงมีอยู่ เราไปยกเลิกไม่ได้ เพราะจะไปขัดรัฐธรรมนูญ เพียงแต่ว่าสามารถที่จะให้เกิดความคล่องตัวได้ เช่น ไม่จำเป็นต้องมีทุกเขต หรือว่ามีสาขาอยู่แล้ว สามารถส่งได้ โดยให้สาขาเป็นผู้พิจารณาว่าใครเป็นตัวแทนเขต เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่น แต่ว่าไม่ทิ้งหลักการเดิมในแง่ของการรับฟังความเห็น

นายชัยธวัช ตุลาธน เลขาธิการพรรคก้าวไกล กล่าวว่า พรรคได้ร่างกฎหมายลูกทั้ง 2 ฉบับไว้แล้ว คงนำเข้าสู่พิจารณาที่ประชุม ส.ส.ในวันที่ 23 พ.ย.นี้ แต่คงบอกไม่ได้ว่าต่างจากพรรคอื่นอย่างไร เพราะยังไม่เห็นร่างของพรรคเพื่อไทย แต่แนวทางที่พรรคได้เคยหารือกันไว้ จะมีการเสนอแก้ไขนอกจากระบบการเลือกตั้ง ไม่ใช่แค่ระบบการเลือกตั้งหรือวิธีการนับเพียงอย่างเดียว แต่ระบบเลือกตั้งจะทำอย่างไรให้การเลือกตั้งมีความเสรี โปร่งใส เป็นธรรมมากขึ้น ส่วน พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง จะเสนอแก้ไขในหลักการ เพื่อส่งเสริมให้พรรคการเมืองเป็นสถาบันทางการเมืองของประชาชนที่เข้มแข็งขึ้น โดยหลักอยากให้พรรคการเมืองตั้งง่ายขึ้น ดำเนินการง่ายและถูกยุบยาก

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (22 พ.ย. 64)

Tags: , , ,
Back to Top