PTT ให้ อินโนบิก ร่วมทุนกลุ่ม Aztiq ซื้อธุรกิจยาในตปท.มูลค่า 475 ล้านเหรียญฯ

บมจ.ปตท. (PTT) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 18 พ.ย.64 มีมติอนุมัติให้ บริษัท อินโนบิก (เอเชีย) จำกัด

ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ PTT ถือหุ้นทั้งหมด เข้าร่วมลงทุนกับ Aztiq HK Limited ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม Aztiq Investment Group (Aztiq) ผ่านบริษัท Aztiq II Holdco Limitedและ Aztiq II Bidco Limited เพื่อเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดของ Alvogen Emerging Markets Holdings Limited (AEMH) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นหลักใน Lotus Pharmaceutical Company Limited (LotusPharmaceutical TWSE ticker: 1795) รวมถึงถือหุ้น 100% ใน Alvogen Malta (Out-Licensing) Holding Limited ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดของ บริษัท Adalvo Limited (Adalvo) ที่ประกอบธุรกิจด้านสิทธิในการวางตลาดยาผ่านเครือข่ายทั่วโลก

การลงทุนนี้มีมูลค่ารวมประมาณ 475 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยบริษัทไดดำเนินการลงนามสัญญาการซื้อขายหุ้นในวันนี้ คาดว่าการซื้อขายจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ในไตรมาส 1/65 ภายหลังเงื่อนไขบังคับก่อน (Conditions Precedent) ภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นได้สำเร็จเสร็จสิ้น ส่งผลให้อินโนบิกจะถือหุ้นทางอ้อมใน LotusPharmaceutical ที่สัดส่วนประมาณ 37% (จากเดิม 6.66%) ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว และถือหุ้นประมาณ 60% ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วใน Adalvo

การขยายการลงทุนครั้งนี้มีส่วนเร่งผลักดันให้อินโนบิกก้าวไปสู่การเป็นผู้ดำเนินธุรกิจยาแบบครบวงจร ซึ่งการเป็นผู้ถือหุ้นหลักใน Lotus Pharmaceutical จะส่งผลให้อินโนบิกมีศักยภาพความพร้อมในการดำเนินธุรกิจยาครบวงจรตั้งแต่การวิจัยและพัฒนาสูตรยา รวมถึงการผลิตและจัดจำหน่าย โดยมุ้งเน้นที่ยาสามัญครอบคลุมหลายกลุ่มโรค โดยเฉพาะโรคมะเร็งและโรคระบบประสาท ซึ่งจะเป็นการเพิ่มโอกาสให้คนไทยสามารถเข้าถึงยาที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล นอกจากนี้ ความพร้อมทางด้านเครือข่ายและศักยภาพทางธุรกิจของทั้ง Adalvo และอินโนบิกจะช่วยส่งเสริมและรองรับการขยายการลงทุนธุรกิจยาในภูมิภาคเอเชียและระดับโลก ทำให้การลงทุนในครั้งนี้เป็นไปตามเป้าหมายและกลยุทธ์ที่ตั้งไว้ในการขับเคลื่อนธุรกิจชีววิทยาศาสตร์ให้เกิดขึ้นในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนอย่างเป็นรูปธรรม

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ PTT ชี้แจงว่า อินโนบิก เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัท โลตัส ฟาร์มาซูติคอล จำกัด บริษัทผู้ผลิตยาสามัญชั้นนำจากไต้หวัน สร้างการเติบโตอย่างแข็งแกร่งในธุรกิจใหม่ให้กับกลุ่ม ปตท. เพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนสามารถเข้าถึงยารักษาโรคได้มากขึ้น

“กลุ่ม ปตท. ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างความมั่นคงทางด้านสาธารณสุขของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนจึงเร่งพัฒนาธุรกิจด้านวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตให้ สอดคล้องกับสถานการณ์และเทคโนโลยีโลก โดยมีอินโนบิกเป็นหลักในการขับเคลื่อนธุรกิจนี้ให้แก่กลุ่ม ปตท. ซึ่งหนึ่งในเป้าหมายคือการมุ่งเพิ่มความสามารถการเข้าถึงยาสามัญที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลให้กับประเทศ การลงทุนในครั้งนี้จึงเป็นก้าวสำคัญสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ Powering Life with Future Energy and Beyond ของกลุ่ม ปตท. ที่มุ่งขับเคลื่อนทุกชีวิตด้วยพลังแห่งอนาคต ตลอดจนผลักดันยุทธศาสตร์ประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางทางด้านนวัตกรรมเพื่อสุขภาพของอาเซียน พร้อมเพิ่มโอกาสการลงทุนด้านเทคโนโลยีผลิตยาขั้นสูงจากต่างประเทศในไทยอีกด้วย”

นายบุรณิน รัตนสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรมและธุรกิจใหม่ PTT และประธานกรรมการ บริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จำกัด เปิดเผยว่า ความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยย่นระยะเวลาและทำให้อินโนบิกสามารถก้าวกระโดดเป็นผู้ดำเนินธุรกิจยาแบบครบวงจรได้รวดเร็วขึ้น ซึ่งการเป็นผู้ถือหุ้นหลักใน Lotus Pharmaceutical ทำให้อินโนบิกมีศักยภาพความพร้อมในการดำเนินธุรกิจยาครบวงจรตั้งแต่การวิจัยและพัฒนาสูตรยา รวมถึงการผลิตและจัดจำหน่าย โดยมุ่งเน้นที่ยาสามัญครอบคลุมหลายกลุ่มโรคโดยเฉพาะโรคมะเร็งและโรคระบบประสาท เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงยาที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล

นอกจากนี้ ความพร้อมทางด้านเครือข่ายและศักยภาพทางธุรกิจของทั้ง Adalvo และอินโนบิกในการรองรับการขยายการลงทุนธุรกิจยาในภูมิภาคเอเชียและระดับโลก ทำให้การลงทุนในครั้งนี้เป็นตามเป้าหมายและกลยุทธ์ที่ตั้งไว้ในการขับเคลื่อนธุรกิจชีววิทยาศาสตร์ให้เกิดขึ้นในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนอย่างเป็นรูปธรรม

นายโรเบิร์ต เวสแมน ผู้ก่อตั้งและประธานบริษัท Alvogen และ Aztiq กล่าวว่า มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ทำงานร่วมกับกลุ่ม ปตท. และอินโนบิก พันธมิตรที่มีความแข็งแกร่งพร้อมศักยภาพในการขยายตลาดยาในภูมิภาคอาเซียน โดยเชื่อมั่นว่าการผนึกกำลังครั้งนี้จะทำให้ Lotus Pharmaceutical และ Adalvo ก้าวสู่ผู้นำในอุตสาหกรรมยาระดับโลกต่อไปได้

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (26 พ.ย. 64)

Tags: , , , , , , , ,
Back to Top