ภาวะตลาดตราสารหนี้: วันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวม 56,290 ล้านบาท

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย(ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยประจำวันนี้ มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 56,290 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุด 2 อันดับแรก คือ

1. กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ซื้อสุทธิ 3,331 ล้านบาท

2. กลุ่มบริษัทจดทะเบียนในประเทศ ซื้อสุทธิ 3,913 ล้านบาท

ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ขายสุทธิ 478 ล้านบาท  Yield พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิดที่ 1.21% ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเมื่อวาน

ภาพรวมของตลาดในวันนี้

Yield Curve ไม่เปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้า สำหรับกระแสเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติวันนี้ NET OUTFLOW 478 ล้านบาท โดยเกิดจาก NET SELL 478 ล้านบาท และไม่มีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired)  ด้านปัจจัยในประเทศ กระทรวงพาณิชย์รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (CPI) เดือน พ.ย.64 เพิ่มขึ้น 2.71% (YoY) ตามการสูงขึ้นของราคาน้ำมันเชื้อเพลิงขายปลีกในประเทศ  ด้านปัจจัยต่างประเทศ กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ รายงานตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรก เพิ่มขึ้น 28,000 ราย สู่ระดับ 222,000 ราย ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 240,000 ราย สำหรับ Holding ของนักลงทุนต่างชาติ ณ สิ้นสัปดาห์นี้ปรับลดลง 2,400 ล้านบาท จาก 998,056 ล้านบาท ในสัปดาห์ก่อนหน้าเป็น 995,656 ล้านบาท ด้านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มี NET SELL ของนักลงทุนต่างชาติ 316 ล้านบาท

สรุปภาวะการซื้อขายตราสารหนี้

ตลาดตราสารหนี้ไทย03-12-2021%Change
มูลค่าการซื้อขาย56,290.21 ลบ. 
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 3 เดือน0.49 %0.00 %
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 1 ปี0.52 %0.00 %
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 5 ปี1.21 %0.00 %

มูลค่าการซื้อขายแบบ Outright (แยกตามประเภทตราสาร)

ประเภทตราสารล้านบาท %Change
ตั๋วเงินคลัง12,389.82เพิ่มขึ้น379 %
พันธบัตรรัฐบาล11,381.74ลดลง46 %
ตั๋วสัญญาใช้เงินรัฐบาล0.00 n/a
พันธบัตร ธปท.22,219.23ลดลง57 %
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ0.00ลดลง100 %
หุ้นกู้เอกชน6,224.77เพิ่มขึ้น150 %
พันธบัตรต่างประเทศ0.00ลดลง100 %

หมายเหตุ:  n/a คือ หาค่าไม่ได้ เนื่องจากไม่มีมูลค่าการซื้อขายในวันก่อนหน้า

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (03 ธ.ค. 64)

Tags: , , ,
Back to Top