ภาวะตลาดตราสารหนี้: วันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวม 129,335 ล้านบาท

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย(ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยประจำวันนี้ มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 129,335 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุด 2 อันดับแรก คือ

1. กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ซื้อสุทธิ 29,342 ล้านบาท

2.  กลุ่มบริษัทประกันภัย ซื้อสุทธิ 1,858 ล้านบาท

ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ขายสุทธิ 1,912 ล้านบาท  Yield พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิดที่ 1.23%   ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน +0.02%

ภาพรวมของตลาดในวันนี้

Yield Curve ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากวันก่อนหน้า 1-3 bps. ในตราสารระยะยาว ในทิศทางเดียวกับ US- Treasury ภายหลังนักลงทุนคลายความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอนจะไม่ทำให้เกิดอาการป่วยที่รุนแรง สำหรับกระแสเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติวันนี้ NET OUTFLOW 1,912 ล้านบาท โดยเกิดจาก NET SELL 1,912 ล้านบาท และไม่มีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired)  ด้านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มี NET BUY ของนักลงทุนต่างชาติ 165 ล้านบาท

สรุปภาวะการซื้อขายตราสารหนี้

ตลาดตราสารหนี้ไทย07-12-2021 %Change
 มูลค่าการซื้อขาย129,334.97 ลบ.  
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 3 เดือน0.49 % 0.00 %
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 1 ปี0.52 % 0.00 %
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 5 ปี1.23 %เพิ่มขึ้น0.02 %

มูลค่าการซื้อขายแบบ Outright (แยกตามประเภทตราสาร)

ประเภทตราสารล้านบาท %Change
ตั๋วเงินคลัง515.16ลดลง96 %
พันธบัตรรัฐบาล9,754.46ลดลง14 %
ตั๋วสัญญาใช้เงินรัฐบาล0.00 n/a
พันธบัตร ธปท.108,596.19เพิ่มขึ้น389 %
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ1,062.32 n/a
หุ้นกู้เอกชน6,422.63เพิ่มขึ้น3 %
พันธบัตรต่างประเทศ0.00 n/a

หมายเหตุ: n/a คือ หาค่าไม่ได้ เนื่องจากไม่มีมูลค่าการซื้อขายในวันก่อนหน้า

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (07 ธ.ค. 64)

Tags: , , ,
Back to Top