คณะทำงานฯ คาดกม.ลูกประกอบรธน.ใช้เวลาไม่เกิน 8 เดือน ไม่อยากให้มีอุบัติเหตุทางการเมืองระหว่างทาง

นายวิเชียร ชวลิต ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธานคณะทำงานวิปรัฐบาลเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ใช้เลือกตั้ง กล่าวภายหลังหารือกับนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับการจัดทำร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.)

ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.และร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองว่า หลักเกณฑ์ในการพิจารณากฎหมายของ พ.ร.ป.นั้นจะมีเกณฑ์ที่แตกต่างกับกฎหมายอื่นทั่วไป เพราะในรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ว่าต้องทำตามขั้นตอนอะไร อย่างไร ซึ่งจะต้องพิจารณาไม่เกินเวลาที่กำหนดไว้ คือ สภาฯ จะต้องพิจารณาให้เสร็จสิ้นไม่เกิน 6 เดือนหรือ 180 วัน ถ้าเกินจากนั้นให้กลับไปใช้ร่างที่เสนอเดิม ดังนั้นสภาฯ จะต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน 6 เดือน

จากนั้นเมื่อครบ 6 เดือนแล้ว อีกองค์ประกอบหนึ่ง คือจะต้องส่งไปให้ศาลฎีกา ศาลรัฐธรรมนูญ หรือองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้องไปพิจารณา คาดว่าน่าจะใช้เวลาอีกประมาณ 25 วัน รวมแล้วไม่เกิน 2 เดือน และใช้เวลาทั้งหมดไม่เกิน 8 เดือน ซึ่งในส่วนนี้คือเวลาที่ยาวสุดที่กฎหมายบังคับและให้ไว้

นายวิเชียร กล่าวว่า ในระหว่างที่มีการพิจารณากฎหมายดังกล่าวจะเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองหรือไม่ ตนเองคงไปตอบแทนรัฐบาลไม่ได้ แต่หมายถึงว่าในกระบวนการของการบัญญัติกฎหมายมีเวลาอย่างนั้น ทั้งนี้ ส.ส.คงไม่ประสงค์ที่จะให้เกิดอุบัติเหตุทางการเมือง

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (20 ธ.ค. 64)

Tags: , , , , , , ,
Back to Top