รัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายงบลงทุน ณ สิ้นพ.ย.64 แล้ว 2.84 แสนลบ. คิดเป็น 90%

นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนในปี 2564 ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2564 มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม จำนวน 283,925 ล้านบาท หรือคิดเป็น 90% ของแผนการเบิกจ่ายสะสม

สำหรับรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ ที่ได้เริ่มการเบิกจ่ายงบลงทุนปีงบประมาณ 2565 มาแล้ว 2 เดือน (ตุลาคม – พฤศจิกายน 2564) มีผลการเบิกจ่าย 6,800 ล้านบาท หรือคิดเป็น 74% ของแผนการเบิกจ่ายสะสม

ทั้งนี้ การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจในปี 2564 ของรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณได้สิ้นสุดการดำเนินการแล้ว และของรัฐวิสาหกิจปีปฏิทิน จำนวน 9 แห่ง มีผลการเบิกจ่ายสะสมตั้งแต่เดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2564 จำนวน 138,460 ล้านบาท หรือคิดเป็น 98% ของแผนการเบิกจ่ายสะสม ทำให้ภาพรวมการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจจำนวน 43 แห่งในปี 2564 เท่ากับ 283,925ล้านบาท

“แม้ว่าในปี 2564 รัฐวิสาหกิจจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และต้องปฏิบัติตามมาตรการของภาครัฐในการป้องกันการแพร่ระบาดก็ตาม ในภาพรวมรัฐวิสาหกิจยังคงมีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนปี 2564 เป็นไปตามแผน และสูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังมีความไม่แน่นอน สคร.ได้กำชับให้รัฐวิสาหกิจเตรียมความพร้อมในการรับมือกับความเสี่ยงจากสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตด้วย” ผู้อำนวยการ สคร.ระบุ

ผลการเบิกจ่ายของรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2564

(ณ เดือนพฤศจิกายน 2564 ของรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณและปีปฏิทิน)

รัฐวิสาหกิจแผนเบิกจ่ายสะสมผลเบิกจ่ายสะสม% เบิกจ่ายสะสม/
แผนเบิกจ่ายสะสม
ปีงบประมาณ (ต.ค. 63 – ก.ย. 64) จำนวน 34 แห่ง (สิ้นสุดการดำเนินการแล้ว)174,690145,46583%
ปีปฏิทิน (ม.ค. – ธ.ค. 64) จำนวน 9 แห่ง (11 เดือน)140,783138,46098%
รวม 43 แห่ง315,474283,92590%

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (23 ธ.ค. 64)

Tags: , , , ,
Back to Top