กทม. ออกประกาศขยายเวลาให้สถานประกอบการปฏิบัติต่อเนื่องถึง 15 ม.ค.65

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ลงนามในประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 48) โดยมีสาระสำคัญคือ ให้เจ้าของสถานที่ ผู้ประกอบการ ผู้ใช้บริการ ผู้ร่วมกิจกรรม และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตามประกาศกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 47 ต่อเนื่องออกไปอีกจนถึงวันที่ 15 มกราคม 2565 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ที่มีการรวมกลุ่มของบุคคลเป็นจำนวนมาก ให้ปฏิบัติตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดสถานที่ กิจการ หรือกิจกรรมที่สามารถดำเนินการได้เป็นกรณีเฉพาะเพื่อเทศกาลปีใหม่

ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม อาจมีความผิดตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 มาตรา 51 มีโทษปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท หรือมาตรา 52 มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับแล้วแต่กรณี และอาจมีความผิดตามมาตรา 18 แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 โทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

โดยก่อนหน้านี้ กรุงเทพมหานคร มีประกาศผ่อนคลายบางสถานที่ กิจการ หรือกิจกรรม ให้สามารถเปิดดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ ภายใต้เงื่อนไข เงื่อนเวลา การจัดระบบ ระเบียบ และมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด เพื่อการดำเนินการขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจ ควบคู่กับการกำหนดมาตรการควบคุมและป้องกันโรคในพื้นที่แบบบูรณาการตามข้อกำหนดกังกล่าว จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (29 ธ.ค. 64)

Tags: , , , , , ,
Back to Top