ปภ.เผยอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ 4 จังหวัด กระทบ 58,497 ครัวเรือน

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำไหลหลาก ดินสไลด์ และวาตภัยในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ สงขลา ยะลา นราธิวาส และปัตตานี รวม 32 อำเภอ 185 ตำบล 996 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 58,497 ครัวเรือน

ซึ่ง ปภ. ได้ร่วมกับหน่วยทหาร จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยและคลี่คลายสถานการณ์ โดยเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมและสำรวจความเสียหายครอบคลุมทุกด้านเพื่อให้การช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานอิทธิพลมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรง ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งสหพันธรัฐมาเลเซีย ทำให้บริเวณภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางพื้นที่ ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำไหลหลาก ดินสไลด์ และวาตภัย ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 – ปัจจุบัน (10 มกราคม 2564 เวลา 06.00 น.) มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำไหลหลาก และดินสไลด์ในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ สงขลา ยะลา นราธิวาส และปัตตานี รวม 32 อำเภอ 185 ตำบล 996 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 58,497 ครัวเรือน ผู้เสียชีวิต 3 ราย (ยะลา 2 ราย สงขลา 1 ราย) บาดเจ็บ 2 ราย (สงขลา) แยกเป็น

พื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำไหลหลาก 4 จังหวัด รวม 29 อำเภอ 145 ตำบล 697 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 58,497 ครัวเรือน จุดอพยพ 14 จุด ผู้อพยพ 907 คน (นราธิวาส 4 จุด ยะลา 7 จุด สงขลา 3 จุด) ดังนี้

  • นราธิวาส น้ำไหลหลากในพื้นที่ 13 อำเภอ ได้แก่อำเภอศรีสาคร อำเภอ บาเจาะ อำเภอระแงะ อำเภอสุไงปาดี อำเภอรือเสาะ อำเภอแว้ง อำเภอสุคิริน อำเภอเจาะไอร้อง อำเภอจะแนะ อำเภอสุไหงโก-ลก อำเภอเมืองนราธิวาส อำเภอยี่งอ และอำเภอตากใบ รวม 70 ตำบล 448 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 25,211 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง
  • ยะลา น้ำไหลหลากในพื้นที่ 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองยะลา อำเภอรามัน อำเภอเบตง อำเภอบันนังสตา และอำเภอกรงปีนัง รวม 21 ตำบล 60 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 15,229 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง
  • สงขลา น้ำไหลหลากในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่อำเภอสะบ้าย้อย อำเภอนาทวี และอำเภอเทพา รวม 19 ตำบล 58 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 7,549 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง
  • ปัตตานี น้ำไหลหลากในพื้นที่ 8 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองปัตตานี อำเภอแม่ลาน อำเภอสายบุรี อำเภอหนองจิก อำเภอกะพ้อ อำเภอยะรัง อำเภอไม้แก่น และอำเภอทุ่งยางแดง รวม 35 ตำบล 131 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 10,508 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง

พื้นที่ได้รับผลกระทบจากดินสไลด์ 2 จังหวัด ได้แก่ ยะลา และนราธิวาส รวม 3 อำเภอ 7 ตำบล 22 หมู่บ้าน ไม่มีผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต ซึ่งสถานการณ์คลี่คลายแล้ว

ทั้งนี้ ปภ.ได้ร่วมกับจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยระดมเครื่องจักรกลและเครื่องสูบน้ำเข้าพื้นที่ เพื่อเร่งระบายน้ำและให้การดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจพื้นที่ และประเมินความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือตามระเบียบต่อไป ท้ายนี้ ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID@1784DDPM รวมถึงสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (10 ม.ค. 64)

Tags: , , , , , , ,