แหล่งข่าวโบรกฯ คาด OR เคาะราคา IPO 1 ก.พ. ก่อนเข้าเทรด 10 ก.พ.

แหล่งข่าวจากวงการโบรกเกอร์ เปิดเผยว่า บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (OR) เตรียมเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนท่วไปครั้งแรก (IPO) จำนวนไม่เกิน 3,000 ล้านหุ้น (รวมกรีนชู) ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนม.ค. ก่อนที่จะกำหนดราคาเสนอขาย IPO สุดท้ายประมาณวันที่ 1 ก.พ. และคาดเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในวันที่ 10 ก.พ.นี้ ขณะที่ OR เตรียมที่จะเริ่มนำเสนอข้อมูล (โรดโชว์) ให้กับนักลงทุนในช่วงสัปดาห์หน้า

ทั้งนี้ OR เป็นบริษัทในกลุ่มมบมจ.ปตท. (PTT) จะเสนอขายหุ้น IPO ไม่เกิน 3,000 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วนไม่เกิน 25% ของจำนวนหุ้นที่ออกและเสนอขายได้แล้วของบริษัทภายหลังเสนอขาย IPO แบ่งเป็น เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นจำนวนไม่เกิน 2,610 ล้านหุ้น (รวมการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ ปตท. เฉพาะกลุ่มที่มี Pre-emptive Rights จำนวนไม่เกิน 300 ล้านหุ้น) และเสนอขายเพื่อการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน (Over-Allotment) จำนวนไม่เกิน 390 ล้านหุ้น

OR มีทุนจดทะเบียนรวม 9,000 ล้านหุ้น พาร์หุ้นละ 10 บาท PTT ถือหุ้น 100% หลังการเสนอขายหุ้น IPO ภายใต้สมมติฐานว่าจะมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นส่วนเกินทั้งจำนวนจะมีหุ้นจดทะเบียนจำนวน 12,000 ล้านหุ้น ขณะที่หลังการเสนอขายหุ้น IPO แล้ว PTT จะยังคงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ OR ด้วยการถือหุ้นในสัดส่วนไม่น้อยกว่า 75%

สำหรับที่ปรึกษาทางการเงินของ OR ได้แก่ บล.ฟินันซ่า ,บล.เกียรตินาคินภัทร ,บล.บัวหลวง ,บล.กสิกรไทย และ บล.ทิสโก้

วัตถุประสงค์ในการระดมทุนของ OR ครั้งนี้จะรองรับการใช้เงินในช่วงปี 64-67 เพื่อขยายเครือข่ายสถานีบริการน้ำมันภายใต้แบรนด์ “ptt station” ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ที่มีศักยภาพ, ขยายธุรกิจสำหรับการตลาดพาณิชย์ในกลุ่มธุรกิจน้ำมัน, การลงทุนคลังเก็บผลิตภัณฑ์และศูนย์กระจายสินค้าธุรกิจน้ำมัน, ขยายเครือข่ายร้านค้าปลีกให้สอดคล้องกับการเติบโตของอุปสงค์ในตลาด, การลงทุนในธุรกิจต่างประเทศ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ หรือใช้ชำระคืนเงินกู้ยืม

OR ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและธุรกิจค้าปลีกสินค้าและบริการอื่น ๆ (Non-Oil) ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ในตลาดค้าปลีกและตลาดพาณิชย์ ธุรกิจกาแฟ ร้านอาหารและเครื่องดื่มอื่น ๆ ร้านสะดวกซื้อ และการบริหารจัดการพื้นที่ โดยมีแบรนด์สถานีบริการน้ำมัน คือ ptt station และแบรนด์ร้านกาแฟ คือ คาเฟ่อเมซอน

โบรกเกอร์ ยังประเมินว่า หุ้น OR จะมีมาร์เก็ตแคปที่ราคา IPO ราว 2.3 แสนล้านบาท และน่าจะสามารถเข้าคำนวณในดัชนี SET50 ได้หลังเข้าซื้อขายใน SET

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (12 ม.ค. 64)

Tags: , , , , , , ,
Back to Top