THAI ขอทุกฝ่ายเชื่อมั่นคณะผู้ทำแผนฟื้นฟูยื่นต่อศาลล้มละลายทันตามกำหนด

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร กรรมการบริษัทฯ และรักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. การบินไทย (THAI) เปิดเผยว่า ตามที่มีกระแสข่าวจากแหล่งข่าวต่างๆ เกี่ยวกับการจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ ซึ่งอาจทำให้เกิดความสับสนและมีผลกระทบต่อการจัดทำแผนฟูฯ นั้น บริษัทฯ ขอยืนยันว่า บริษัทฯ ยังคงดำเนินการตามขั้นตอนที่ศาลล้มละลายกลางกำหนดไว้ ซึ่งมีกระบวนการหลายเรื่องที่จำเป็นต้องอาศัยที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษา เพราะต้องเร่งรัดจัดทำแผนฟื้นฟูฯในเวลาที่จำกัด อีกทั้งบริษัทยังมีปริมาณหนี้และเจ้าหนี้จำนวนมาก

บริษัทขอให้ทุกภาคส่วนเชื่อมั่นว่าคณะผู้ทำแผนฟื้นฟูฯ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน ร่วมมือกันในการจัดทำแผนฟื้นฟูฯ โดยขณะนี้มีความคืบหน้าไปมากแล้ว เพื่อให้สามารถยื่นแผนต่อศาลล้มละลายกลางได้ทันตามกำหนดเวลา

อนึ่ง ก่อนหน้านี้ การบินไทย ได้ขอยื่นขอขยายระยะเวลาการส่งแผนฟื้นฟูกิจการ โดยศาลล้มละลายกลางได้พิจารณาและมีคำสั่งอนุญาตให้ขยายระยะเวลาการส่งแผนฟื้นฟูกิจการออกไปจนถึงวันที่ 4 ก.พ.64 จากเดิมวันที่ 2 ม.ค.64

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (13 ม.ค. 64)

Tags: , , ,
Back to Top