สธ.เร่งคัดกรองเชิงรุก-ยกระดับเข้มในองค์กร หลังพบติดเชื้อกลุ่มก้อนใหม่ในที่ทำงาน

นพ.ทวีทรัพย์ ศิรประภาศิริ นายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า ปัจจุบันพบการติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนใหม่จากการสัมผัสผู้ติดเชื้อในสถานที่สาธารณะ สถานที่ทำงาน เช่น กรุงเทพฯ ฉะเชิงเทรา และกลุ่มที่ลักลอบเข้าประเทศ ดังนั้นจึงต้องเร่งยกระดับมาตรการป้องกันควบคุมโรคในองค์กร และยกระดับความเข้มงวดของการกักตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจากการกักตัวที่บ้านไปยังสถานที่กักกันที่จัดให้

สำหรับการแพร่ระบาดในประเทศระลอกใหม่นั้นมีอัตราการเสียชีวิต 0.12% เนื่องจากผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในวัยทำงานที่มีความแข็งแรง โดยส่วนใหญ่มีอาการน้อยหรือไม่แสดงอาการ

สถานการณ์การระบาดระลอกใหม่เป็นกลุ่มก้อนจุดใหญ่ในจังหวัดสมุทรสาครเมื่อช่วงปลายปี 63 ได้กระจายออกไป 37 จังหวัด แต่ส่วนใหญ่ยังกระจุกตัวในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก ถึงแม้แนวโน้มจะลดลงแต่ยังต้องจับตาดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป

ในส่วนของกรุงเทพฯ เนื่องจากมีความหลากหลายจึงต้องมีมาตรการคัดกรองเชิงรุกในพื้นที่สำคัญ เช่น ในตลาด ในออฟฟิศ แม้จะมีอัตราต่ำไม่เกิน 10 ราย เพื่อควบคุมไม่ให้มีการแพร่ระบาดออกไป

นพ.ทวีทรัพย์ กล่าวว่า ไทม์ไลน์ของผู้ติดเชื้อที่ได้จากการสอบสวนโรคนั้นจะช่วยให้สามารถเข้าไปควบคุมการแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นการใช้แอปพลิเคชั่น “หมอชนะ” จึงเป็นประโยชน์อย่างมาก

สำหรับความคืบหน้าเรื่องวัคซีนนั้นจะได้รับมอบวัคซีนล็อตแรกในเดือน ก.พ.64 โดยจะฉีดให้กับกลุ่มเสี่ยง ประกอบด้วย บุคลากรทางการแพทย์, ผู้สูงอายุ,เจ้าหน้าที่สอบสวนโรค และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ได้แก่ โรคหัวใจ โรคปอด โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน แต่ในระหว่างที่ยังไม่มีวัคซีนมาใช้งาน การดูแลตัวเองตามมาตรการชีวอนามัยจึงมีความจำเป็นที่ต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพราะจะเป็นวัคซีนส่วนตัวที่ช่วยป้องกันการติดโรคได้

ขณะที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั่วโลกยังมีแนวโน้มผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นสูงเป็นประวัติการณ์อีกวันหนึ่ง ถึงแม้จะมีการฉีดวัคซีนไปบ้างแล้วก็ตาม โดยช่วงนี้คงต้องให้ความสนใจกับสถานการณ์ในประเทศเพื่อนบ้าน เช่น มาเลเซียมีแนวโน้มผู้ติดเชื้อสูง ขณะที่เมียนมามีแนวโน้มทรงตัว ส่วนสถานการณ์ในจีนเริ่มกลับมาระบาดอีกครั้ง

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (15 ม.ค. 64)

Tags: , , , ,
Back to Top