กสทช.กำชับโอเปอเรเตอร์ดูแลคุณภาพสัญญาณรับลงทะเบียน “คนละครึ่ง” รอบใหม่

นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (รักษาการแทน เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า ตามที่มติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 ม.ค. 2564 ได้เห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอให้มีการลงทะเบียน “คนละครึ่ง เฟส 2” โดยให้มีการลงทะเบียนผ่านระบบ www.คนละครึ่ง.com ในวันพรุ่งนี้ (20 ม.ค. 2564) ตั้งแต่เวลา 06.00 น. นั้น สำนักงาน กสทช. ได้มีหนังสือกำชับโอเปอเรเตอร์ทุกรายดูแลคุณภาพสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้พร้อมรองรับการลงทะเบียน “คนละครึ่ง เฟส 2” ที่ขั้นตอนการลงทะเบียนมีความจำเป็นที่จะต้องได้รับรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียว (One Time Password – OTP) ผ่านบริการข้อความสั้น (Short Message Service – SMS) ด้วย

สำนักงานฯ จึงขอความร่วมมือให้โอเปอเรเตอร์ทุกรายเพิ่มขีดความสามารถ และกำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ดูแล บำรุงรักษา ซ่อมแซม และปรับปรุงแก้ไข โครงข่ายโทรคมนาคม อุปกรณ์ ที่ใช้ในการให้บริการประชาชนให้สามารถรองรับการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะบริการ SMS ต้องไม่ให้เกิดความผิดพลาด เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการลงทะเบียนดังกล่าว

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (19 ม.ค. 64)

Tags: , , , ,
Back to Top