โฆษก กมธ.ยันร่าง พ.ร.บ.ประชามติ เปิดเสรี-ไม่ปิดกั้นทุกกลุ่มแสดงความเห็น

นายวันชัย สอนศิริ ส.ว. ฐานะโฆษกกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.การออกเสียงประชามติ รัฐสภา แถลงว่า กมธ. พิจารณาเนื้อหาของร่างพ.ร.บ.ประชามติ คืบหน้าพอสมควร โดยสาระสำคัญที่ กมธ.ฯ ปรับปรุง อาทิ มาตรา 9 ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ กมธ. เติมข้อความว่า เสรีภาพ เสมอภาค เพื่อให้การออกเสียงประชามติของประชาชนมีเสรีภาพ และความเสมอภาค

ขณะที่การรณรงค์และการแสดงความคิดเห็นต่อการทำประชามตินั้น จะทำให้ผู้ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยสามารถแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องที่ทำประชามติได้ ทั้งนี้ เปิดโอกาสให้ ประชาชน พรรคการเมือง องค์กรเอกชน และกลุ่มต่างๆ ทุกกลุ่มแสดงความเห็นได้เต็มที่ ไม่ปิดกั้น

“การพิจารณาร่างพ.ร.บ.ประชามติครั้งนี้จะเป็นมิติใหม่ของการออกเสียงประชามติครั้งแรกในยุคประชาธิปไตย เนื่องจากการทำประชามติ 2 ครั้ง ปี 2550 และ 2560 ไม่ได้อยู่ในยุคประชาธิปไตย มีข้อครหาทำประชามติมากมาย ถูกกล่าวหาปิดกั้นการแสดงความคิดเห็นเรื่องการทำประชามติ ดังนั้นร่างพ.ร.บ.ประชามติครั้งนี้ จึงให้ความสำคัญให้การออกเสียงประชามติเป็นไปโดยสุจริต มีเสรีภาพ เสมอภาคและเที่ยงธรรม”

นายวันชัย กล่าว

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (21 ม.ค. 64)

Tags: , , , , , ,
Back to Top