TPIPP ชนะประมูลร่วมทุนโรงไฟฟ้าขยะ อบจ.สงขลา ระยะเวลาโครงการ 20 ปี

บมจ.ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ (TPIPP) แจ้งว่าวันนี้ (25 ม.ค.) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประกาศให้บริษัท เป็นผู้ชนะการเสนอราคา จัดหาเอกชนร่วมลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอย องค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยวิธีการประกวดราคา หลังจากที่บริษัทได้ยื่นเอกสารเสนอราคาเมื่อวันที่ 4 ธ.ค.63

ตามขอบเขตของงานจ้าง (Terms of Reference) ได้กำหนดปริมาณขยะขั้นต่ำ 400 ตัน/วัน ระยะเวลาโครงการ 20 ปี และกำหนดให้ผู้ชนะในการเสนอราคาได้รับผลตอบแทนในรูปค่ากำจัดขยะมูลฝอย 400 บาท/ตัน (ปรับขึ้น 10% ทุก 3 ปี) และได้รับรายได้จากค่าขายไฟฟ้าจากการกำจัดขยะมูลฝอยตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 7.92 เมกะวัตต์ (MW) เป็นเวลา 20 ปี ในอัตรา 5.78 บาท/หน่วย สำหรับ 8 ปีแรก และ 5.08 บาท/หน่วย สำหรับ 12 ปีถัดไป

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (25 ม.ค. 64)

Tags: , , , ,
Back to Top