กนอ.-TRUE ลงนามร่วมมือศึกษาทดสอบ 5G หนุนพัฒนา Smart Campus-Smart Port

นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการศึกษาทดสอบเทคโนโลยี 5G กับ กลุ่มทรู โดย นายอาณัติ เมฆไพบูลย์วัฒนา กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น (TRUE) เพื่อร่วมขับเคลื่อนสู่อุตสาหกรรม 4.0

โดย กลุ่มทรู จะนำศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมดิจิทัลและอัจฉริยภาพของเครือข่ายอัจฉริยะ ทรู 5G ที่ครบกว่า แรงกว่า ร่วมเติมเต็มวิสัยทัศน์ของ กนอ. ในการเป็นผู้นำการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมครบวงจรระดับภูมิภาคด้วยนวัตกรรมสู่ความยั่งยืน ด้วยการติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานการสื่อสาร รวมทั้งเครือข่ายทรู 5G ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมต่างๆทั่วประเทศ เพื่อให้เป็นพื้นที่ที่มีเทคโนโลยีล้ำสมัยที่สุด

นอกจากนี้ ยังจะร่วมกันศึกษาทดสอบ use case 5G ทั้งการพัฒนาระบบอัตโนมัติ (Automation) นำ IoT และหุ่นยนต์ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพภายในโรงงาน รวมถึงพัฒนาพื้นที่ให้เป็นนิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะ (Smart Campus) และท่าเรืออุตสาหกรรมอัจฉริยะ (Smart Port) เพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัย ระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน

พร้อมกันนี้ ยังเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของระบบนิเวศ 5G โดยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม และคนไทยในชุมชนพื้นที่ย่านนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ได้เข้าถึงเทคโนโลยี 5G ได้แพร่หลายยิ่งขึ้น ตอบโจทย์ทั้งในภาคธุรกิจและวงการอุตสาหกรรม รวมทั้งตอบสนองการใช้ชีวิตยุคดิจิทัล สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมให้พร้อมรองรับการเติบโต และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศในระดับโลก

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (26 ม.ค. 64)

Tags: , , , , , , ,
Back to Top