ครม.อนุมัติเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไยปี 63 เพิ่มเติมอีก 2,013 ครัวเรือน

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมได้มีมติขยายระยะเวลาโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2563 ออกไปจนถึงวันที่ 31 ม.ค.64 จากเดิมที่สิ้นสุดไปเมื่อ ธ.ค.63 ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ

พร้อมทั้งเห็นชอบให้ปรับเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายโครงการ จากเดิมที่กำหนดไว้จำนวน 200,00 ครัวเรือน เป็นไม่จำกัดจำนวนครัวเรือนเกษตรกร ทั้งนี้ เพื่อให้การเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไยเป็นไปอย่างครอบคลุมและทั่วถึง ซึ่งในการนี้ จะทำให้เกษตรกรชาวสวนลำไยในส่วนที่เกินจากเป้าหมายเดิม 2,013 ครัวเรือน ได้รับเงินเยียวยาช่วยเหลือในครั้งนี้ด้วย โดยให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เริ่มโอนเงินเยียวยาให้เกษตรกรชาวสวนลำไยได้หลังจากวันที่ ครม. อนุมัติ

อนึ่ง โครงการดังกล่าว ได้สิ้นสุดไปแล้วเมื่อเดือนธ.ค.63 แต่มีเกษตรกรชาวสวนลำไยที่เข้าข่ายได้รับการเยียวยาทั้งสิ้น 202,013 ครัวเรือน พื้นที่รวม 1,429,013 ไร่ ซึ่งมากกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ 2,013 ครัวเรือน โดยโครงการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือชาวสวนลำไยที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาสภาพอากาศ และการระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ปริมาณผลผลิตล้นตลาด ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความช่วยเหลือชาวสวนลำไยที่ขึ้นทะเบียนภายในวันที่ 15 ก.ย.63 จำนวน 200,000 ครัวเรือน ในอัตราไร่ละ 2,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ไร่ ภายใต้กรอบวงเงินรวม 3,440 ล้านบาท

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (26 ม.ค. 64)

Tags: , , , ,
Back to Top