ก.ล.ต.ลงโทษอดีตผู้บริหาร MBKET ลักลอบนำข้อมูลสำคัญ-ความลับธุรกิจไปใช้

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สั่งพักการให้ความเห็นชอบเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน รายนายภูษิต แก้วมงคลศรี ขณะกระทำความผิดสังกัด บล. เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) (MBKET) เป็นเวลา 4 ปี ฐานนำข้อมูลสำคัญและความลับทางธุรกิจของบริษัทไปโดยไม่ได้รับอนุญาต

ก.ล.ต. ได้รับรายงานจาก MBKET และตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่า ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2559 นายภูษิต แก้วมงคลศรี ซึ่งในขณะนั้นดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของ MBKET ได้นำข้อมูลสำคัญและความลับทางธุรกิจของบริษัทไปโดยไม่ได้รับอนุญาต และต่อมานายภูษิตได้ลาออกจากบริษัทไป

ก.ล.ต. พิจารณาแล้วเห็นว่า นายภูษิตไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต จึงพักการให้ความเห็นชอบเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน เป็นเวลา 4 ปี นับตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2564 ซึ่งมีผลทำให้นายภูษิตไม่สามารถเป็นกรรมการและผู้บริหารของธุรกิจตลาดทุนตามระยะเวลาดังกล่าวด้วย

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ขอย้ำให้บุคลากรในธุรกิจตลาดทุนปฏิบัติหน้าที่หรือให้บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารซึ่งมีบทบาทในการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมาย มาตรฐานและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ลงทุน

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (28 ม.ค. 64)

Tags: , , ,
Back to Top