ธอส.เผยลูกค้ายื่นเข้ามาตรการลดผลกระทบโควิดระลอกใหม่แล้ว 9.6 หมื่นบัญชี

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ภายหลังจากธนาคารได้จัดทำมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบด้านรายได้จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ตามนโยบายของกระทรวงการคลังผ่าน “โครงการ ธอส. รวมไทย สร้างชาติ ปี 2564”

ด้วย 4 มาตรการ ลดเงินงวดผ่อนชำระ (เงินงวดที่ชำระจะตัดเงินต้นและตัดดอกเบี้ย) นานสูงสุด 6 เดือน โดยเริ่มเปิดให้ลูกค้าลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้ามาตรการระยะแรกผ่าน Application : GHB ALL ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2564 จำนวน 2 มาตรการ (M 9 และ M 10) และแจ้งความประสงค์เข้ามาตรการผ่านสาขา 1 มาตรการ (M 12)

ล่าสุด ณ วันที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 24.00 น. มีลูกค้าลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้ามาตรการรวมจำนวนกว่า 96,500 บัญชี เงินต้นคงเหลือกว่า 90,000 ล้านบาท แบ่งเป็น มาตรการที่ 9 (M 9) สำหรับลูกค้าที่เคยเข้าร่วมหรืออยู่ระหว่างใช้มาตรการช่วยเหลือ ตามมาตรการช่วยเหลือลูกค้าผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และโครงการ ธอส. ช่วยคนไทย ร่วมสร้างชาติ จำนวน 94,000 บัญชี เงินต้นคงเหลือ 87,500 ล้านบาท

  • โดยมาตรการที่ 9 (M 9) จะเปิดให้ลูกค้าที่เคยเข้าร่วมหรืออยู่ระหว่างใช้มาตรการช่วยเหลือของ ธอส. พร้อมกับมีสถานะบัญชีปกติ และไม่อยู่ระหว่างการประนอมหนี้ สามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้ามาตรการระยะแรกได้จนถึงวันที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 22.00 น.
  • ส่วนมาตรการที่ 10 (M 10) สำหรับลูกหนี้สถานะ NPL และลูกหนี้สถานะ NPL ที่อยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างหนี้มีลูกค้าลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้ามาตรการจำนวน 2,500 บัญชี คิดเป็นวงเงินต้นคงเหลือ 2,400 ล้านบาท ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้ามาตรการได้จนถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564
  • มาตรการที่ 12 (M 12) สำหรับลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs สินเชื่อประเภทแฟลต มีลูกค้าลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้ามาตรการจำนวน 40 บัญชี เงินต้นคงเหลือ 290 ล้านบาท ยื่นคำขอเข้ามาตรการได้ที่สาขาทั่วประเทศภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564
  • ขณะที่มาตรการที่ 11 (M 11) สำหรับลูกค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือฯ ของ ธอส. ธนาคารจะเปิดให้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการระยะแรกผ่าน Application : GHB ALL ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 22.00 น. โดยลูกค้าที่มีสิทธิ แจ้งความประสงค์ขอใช้ (M 11) ต้องมีคุณสมบัติ คือ เป็นลูกค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือฯ ของ ธอส. โดยมีสถานะบัญชีปกติ และไม่อยู่ระหว่างการประนอมหนี้ สามารถแจ้งความประสงค์เพื่อลดเงินงวดผ่อนชำระ (เงินงวดที่ชำระจะตัดเงินต้นและตัดดอกเบี้ย) เป็นระยะเวลา 6 เดือน (กุมภาพันธ์ – กรกฎาคม 2564)

ทั้งนี้ ลูกค้าที่ต้องการลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการระยะแรก ต้องอัพโหลดหลักฐานยืนยันว่ามีผลกระทบทางรายได้ผ่านทาง Application : GHB ALL ให้ธนาคารพิจารณา เช่น สลิปเงินเดือน หนังสือรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัด ภาพถ่าย หรือ Statement เป็นต้น

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (28 ม.ค. 64)

Tags: , , , ,
Back to Top