พาณิชย์ ชี้ราคามันฯดีขึ้นแนะผู้ส่งออกเก็บสต็อกรับความต้องการหลังตรุษจีน

นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมา เกิดปัญหาราคามันสำปะหลังในประเทศตกต่ำ เนื่องจากภาคเอกชนขายตัดราคาส่งออกกันเอง ซึ่งนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ ได้สั่งการให้กรมการค้าต่างประเทศ กรมการค้าภายใน และพาณิชย์จังหวัดที่เกี่ยวข้องเข้มงวดการบังคับใช้กฎหมายในกำกับดูแล

นอกจากนี้ ขอให้กรมการค้าต่างประเทศ ประสานสมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย สมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย และสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ใช้กลไกของภาคเอกชนในการกำกับดูแลสมาชิกสมาคมเพื่อแก้ปัญหาการขายตัดราคาส่งออก ซึ่งส่งผลต่อเสถียรภาพราคามันสำปะหลังทั้งระบบ

นายกีรติ กล่าวว่า ปัจจุบัน 3 สมาคมการค้ามันสำปะหลัง ได้ประกาศราคาแนะนำแล้ว 4 ครั้ง ส่งผลให้ราคารับซื้อมันสำปะหลังในประเทศปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดราคารับซื้อหัวมันสดเชื้อแป้ง 25% เฉลี่ยอยู่ในช่วง 2.40-2.55 บาท/ก.ก. โดยในช่วงที่ผ่านมา กรมการค้าต่างประเทศได้ประชุมร่วมกับภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าปัญหาการขายตัดราคาส่งออกจะหมดไป และผู้ที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่อุปทาน ทั้งเกษตรกร ลานมัน และผู้ส่งออกจะได้รับราคาที่เหมาะสม สอดคล้องกับกลไกตลาดโลก

นอกจากนี้ กรมฯ ได้เข้มงวดการนำเข้ามันสำปะหลังจากประเทศเพื่อนบ้าน โดยพักทะเบียนผู้นำเข้ามันสำปะหลังที่ตรวจสอบแล้วพบว่าสินค้ามันสำปะหลังที่นำเข้าไม่ได้คุณภาพมาตรฐาน มีความชื้นและสิ่งเจือปนสูงกว่าที่กฎหมายกำหนด 3 ราย และพักการใช้งานระบบนำเข้ามันสำปะหลัง 10 ราย เนื่องจากผู้นำเข้าแจ้งข้อมูลไม่ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งมาตรการดังกล่าวสามารถแก้ปัญหาการนำเข้ามันสำปะหลังที่ไม่ได้คุณภาพมาตรฐานและราคาต่ำได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้ราคามันสำปะหลังในประเทศปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ดี คาดว่าประเทศจีนจะมีความต้องการซื้อสินค้ามันเส้นเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงหลังเทศกาลตรุษจีน เนื่องจากราคาข้าวโพดจีนยังอยู่ในระดับสูงและอยู่ในช่วงขาขึ้น ประกอบกับช่วงที่ผ่านมา ผลผลิตมันสำปะหลังของไทยได้ออกสู่ตลาดไปเป็นจำนวนมากแล้ว จึงขอแนะนำผู้ส่งออกให้เร่งเก็บสต็อกมันเส้นรองรับความต้องการซื้อของจีนที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ ในปี 2563 ไทยส่งออกสินค้ามันสำปะหลังรวม 7.119 ล้านตัน มูลค่า 2,672 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 7.90% และ 2.68% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ส่งออกรวม 6.598 ล้านตัน มูลค่า 2,603 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ตลาดส่งออกสินค้ามันเส้นที่สำคัญคือ จีนที่มีภาษีนำเข้าเป็น 0% ตั้งแต่ปี 2549 ภายใต้ FTA ASEAN-China โดยจีนนำเข้ามันสำปะหลังจากไทยเพิ่มขึ้น เนื่องจากราคาข้าวโพดจีนซึ่งเป็นสินค้าทดแทนมันสำปะหลังที่สำคัญได้ปรับตัวสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (10 ก.พ. 64)

Tags: , , ,
Back to Top