พาณิชย์พอใจการจับคู่เจรจาธุรกิจกลุ่มโลจิสติกส์กับเพื่อนบ้านประสบผลสำเร็จ

นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจผ่านช่องทางออนไลน์ (Online Business Matching-OBM) ระหว่างผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทยกับผู้ให้บริการโลจิสติกส์เมียนมา และสปป.ลาว ทั้ง 2 ครั้งที่ผ่านมาประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก สามารถสร้างมูลค่าการค้าระหว่างกันได้รวมกว่า 130 ล้านบาท ซึ่งครอบคลุมทั้งการร่วมทุน ความร่วมมือธุรกิจ การรับขนส่งต่อ และการสร้างเครือข่ายระหว่างกัน

โดยการจัดกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจผ่านช่องทางออนไลน์ ระหว่างผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทยกับเมียนมา เมื่อวันที่ 18 ธ.ค.63 เกิดการจับคู่เจรจาการค้าทั้งสิ้น 49 คู่ สร้างมูลค่าทางการค้ากว่า 10.9 ล้านบาท ส่วนการจัดกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจผ่านช่องทางออนไลน์ ระหว่างผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทย กับ สปป.ลาว เมื่อวันที่ 26 ม.ค.64 เกิดการจับคู่เจรจาการค้า 36 คู่ สร้างมูลค่าทางการค้ากว่า 120 ล้านบาท

สำหรับการจัดกิจกรรม OBM ดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของ รมว.พาณิชย์ ที่ได้มอบหมายให้กรมฯ ช่วยส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทยให้มีศักยภาพในการให้บริการขนส่งสินค้าไปยังประเทศกลุ่มลุ่มแม่น้ำโขง และขยายเครือข่ายการให้บริการโลจิสติกส์ของภูมิภาค

อย่างไรก็ตาม กรมฯ มีแผนจะจัดกิจกรรม OBM อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยในการขยายตลาด และขยายการทำธุรกิจในด้านโลจิสติกส์กับประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงขยายความร่วมมือไปยังประเทศอื่นๆ เพิ่มขึ้นด้วย

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (10 ก.พ. 64)

Tags: , , , , , , ,
Back to Top