ครม.เห็นชอบแต่งตั้ง พล.ต.ต.ปิยะพันธ์ ปิงเมือง เป็นเลขาฯ ปปง.

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติแต่งตั้ง พล.ต.ต.ปิยะพันธ์ ปิงเมือง รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ ปปง.แทนตำแหน่งที่ว่าง

และส่งให้วุฒิสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน ครม.นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งตามมาตรา 57 (1) แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และมาตรา 42 แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (15 ก.พ. 64)

Tags: , , , ,
Back to Top