ครม.เคาะราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนฤดูกาล 2562/2563

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบการกำหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลขั้นสุดท้าย ฤดูกาลผลิตปี 2562/2563 เป็นรายเขต รวม 9 เขต ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ โดยมีอัตราเฉลี่ยทั่วประเทศดังนี้

  1. ราคาอ้อยขั้นสุดท้าย ณ ระดับความหวานที่ 10 ซี.ซี.เอส อัตราตันอ้อยละ 833.22 บาท
  2. กำหนดอัตราขึ้น/ลง ของราคาอ้อย ต่อ 1 หน่วย ซี.ซี.เอส เท่ากับ 49.99 บาทต่อ 1 หน่วย ซี.ซี.เอส
  3. ผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลอ้อยขั้นสุดท้าย 357.09 บาทต่อตันอ้อย

ทั้งนี้ ราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นสุดท้ายฤดูกาลผลิตปี 2562/2563 นี้ อยู่ในระดับสูงกว่าราคาขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้น ดังนั้นกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายจึงไม่ต้องจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างตามมาตรา 56 พ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ.2527 อย่างที่เคยเกิดขึ้นในฤดูการผลิตที่ผ่านมา ส่วนประเด็นข้อพิพาท เรื่อง น้ำตาลภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) ระหว่างไทยกับบราซิลนั้นไม่ขัดกับข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศแต่อย่างใด

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (15 ก.พ. 64)

Tags: , , ,
Back to Top