ครม.ประชุมเต็มคณะหลังคลายล็อกโควิด-19 จับตาถกปรับครม.

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้จะเป็นการประชุมแบบเต็มคณะที่ทำเนียบรัฐบาล หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 คลี่คลาย โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม เป็นประธาน

โดยการประชุมครั้งนี้จะมีการแต่งตั้งรัฐมนตรีที่จะมารักษาการแทน 3 รัฐมนตรีที่ต้องพ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากถูกศาลพิพากษาประกอบด้วย นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ อดีต รมว.ศึกษาธิการ, นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ อดีต รมว.ดิจิทัลเศรษฐกิจเพื่อสังคม และนายถาวร เสนเนียม อดีต รมช.คมนาคม ทำให้การประชุม ครม.ครั้งนี้เหลือรัฐมนตรีอยู่ 33 คน จากทั้งหมด 36 คน ขณะที่นายกรัฐมนตรี ระบุว่า อยู่ระหว่างพิจารณาปรับครม.เฉพาะตำแหน่งที่ว่างหรือปรับใหญ่

สำหรับวาระการประชุมที่น่าสนใจวันนี้ ได้แก่ กระทรวงการคลัง เสนอร่างพระราชกฤษฎีกายกเว้นภาษีตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.2562

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี รายงานผลการวิเคราะห์ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI ประจำปี 2563

กระทรวงการต่างประเทศ เสนอเรื่องรัฐบาลราชอาณาจักรสวีเดน เสนอขอเปิดสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ราชอาณาจักรสวีเดน จังหวัดขอนแก่น

กระทรวงกลาโหม เสนอร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งกำลังบำรุงและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศระหว่างกระทรวงกลาโหมแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงกลาโหมแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณท้องที่ ต.ตลิ่งงาม ต.บ่อผุด ต.มะเร็ต ต.แม่น้ำ ต.หน้าเมือง ต.อ่างทอง ต.ลิปะน้อย อ.เกาะสมุย และ ต.เกาะพะงัน ต.บ้านใต้ ต.เกาะเต่า อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี พ.ศ.2557

กระทรวงยุติธรรม เสนอผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษาเรื่อง การทบทวนกระบวนการพิจารณาคำสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการ ของคณะกรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร

สำนักงาน ก.พ. เสนอรายงานการพิจารณาผลการศึกษาเรื่อง การจ้างงานข้าราชการภายหลังเกษียณอายุ 60 ปี เพื่อรองรับสังคมสูงวัย ของคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (2 มี.ค. 64)

Tags: , , , , , , , , ,
Back to Top