ดุสิตโพลเผยคนส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยทั้งการชุมนุมและการตอบโต้จากฝ่ายรัฐบาล

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง จุดกึ่งกลางระหว่างการชุมนุมกับรัฐบาล โดยเมื่อถามประชาชนถึงการติดตามข่าวสารการชุมนุม พบว่า ส่วนใหญ่ติดตามข่าวการชุมนุมจากทางโทรทัศน์มากที่สุด 70.04% รองลงมาคือ เฟซบุ๊ก และการไลฟ์สด

โดยเมื่อถามว่าประชาชนคิดเห็นอย่างไรกับการชุมนุม ณ วันนี้ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ 55.33% เห็นว่ามีการเคลื่อนไหวแตกต่างจากสมัยก่อน รองลงมา คือ มีเยาวชนคนรุ่นใหม่เป็นแกนนำ เมื่อถามว่าประชาชนมีความคิดเห็นอย่างไรต่อท่าทีของรัฐบาลที่มีต่อการชุมนุมในครั้งนี้ อันดับแรก ตอบว่าเน้นการสกัดกั้นการชุมนุม/จับกุมแกนนำ อันดับสอง ตอบว่ามีการใช้กำลังเกินกว่าเหตุ/ใช้มาตรการที่รุนแรง และอันดับสาม ตอบว่าพยายามควบคุมสถานการณ์

เมื่อถามว่าประชาชนคิดว่าจุดกึ่งกลางระหว่างการชุมนุมกับรัฐบาลคืออะไร อันดับแรก ตอบว่าทุกฝ่ายต้องยอมรับความเห็นต่าง ถอยคนละก้าว อันดับสอง ตอบว่า รัฐบาลต้องเปิดใจ รับฟังข้อเรียกร้อง เพื่อทบทวนการทำงาน และอันดับสาม ตอบว่านายกฯ ต้องลาออก/แก้ไขรัฐธรรมนูญ/ ยุบสภา

ทั้งนี้ เมื่อถามความคิดเห็นของประชาชนต่อการชุมนุม ณ วันนี้ พบว่า เห็นด้วย 27.63% ค่อนข้างเห็นด้วย 25.20% ค่อนข้างไม่เห็นด้วย 23.98% และเห็นด้วย 23.19% และเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อท่าทีของรัฐบาลที่มีต่อการชุมนุม ณ วันนี้ พบว่า ไม่เห็นด้วย 39.49% ค่อนข้างไม่เห็นด้วย 28.60% ค่อนข้างเห็นด้วย 23.63% และเห็นด้วย 8.28%

อนึ่ง ผลการสำรวจดังกล่าว มาจากความคิดเห็นของประชาชนจำนวน 1,147 คน ดำเนินการสำรวจวันที่ 1-5 มีนาคม 2564

น.ส.พรพรรณ บัวทอง นักวิจัยสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยว่า ผลการสำรวจสะท้อนให้เห็นว่า ถึงแม้ประชาชนจะไม่เห็นด้วยกับการชุมนุม แต่ก็ไม่เห็นด้วยกับท่าทีของรัฐบาลที่ออกมาตอบโต้เช่นกัน การควบคุมสถานการณ์ที่เน้นการจับกุม การสลายการชุมนุมด้วยแก๊สน้ำตา กระสุนยาง และการฉีดน้ำแรงดันสูง หลายฝ่ายมองว่าเป็นการกระทำที่รุนแรง ไม่ว่าสถานการณ์การชุมนุมและท่าทีของรัฐบาลจะเป็นไปในทิศทางเช่นไร สุดท้ายแล้วก็ควรเร่งหาทางออกที่เป็นจุดกึ่งกลางสำหรับเรื่องนี้ให้ได้โดยเร็ว

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (7 มี.ค. 64)

Tags: , , , , , , ,
Back to Top