SINGER ออกหุ้นกู้ 2 พันลบ.อายุ 3 ปี 6 เดือน ดอกเบี้ย 5.75% ขายรายใหญ่ 19-23 มี.ค.

บมจ.ซิงเกอร์ประเทศไทย (SINGER) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 1/2564 มูลค่าไม่เกิน 2,000 ล้านบาท อายุ 3 ปี 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2567 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.75% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้

บริษัทจะเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ระหว่างวันที่ 19 และ 22-23 มีนาคม 2564 ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ได้แก่ บล.โกลเบล็ก บล.เอเซีย พลัส บล.กรุงไทยซีมีโก้ บล.โนมูระ พัฒนสิน และ บล.เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์

บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัท อยู่ที่ BBB- แนวโน้ม Stable เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563

บริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้เพื่อใช้ในการชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดชำระในเดือนมีนาคม 2564 และ/หรือ รองรับการขยายธุรกิจของบริษัท และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (08 มี.ค. 64)

Tags: , ,
Back to Top