ฟอลคอนประกันภัยตั้งเป้าปี 64 โตอีก 15% ดึง AI พัฒนาบริการให้สะดวกและรวดเร็ว

โสภา กาญจนรินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ภาพรวมผลการดำเนินงานปี 2563 ที่ผ่านมา ฟอลคอนประกันภัยมีเบี้ยประกันภัยรับรวมอยู่ที่ 2,564 ล้านบาท เติบโตสูงกว่า 16% โดยเติบโตสูงกว่าภาพรวมของตลาดประกันวินาศภัยที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ทำให้มีการเติบโตเพียง 2.5-3.5%

โดยเบี้ยประกันภัยรถยนต์ของฟอลคอนเติบโตสูงที่สุดกว่า 53% รองลงมาเป็นเบี้ยประกันภัยทรัพย์สินเติบโต 19% ประกันภัยเบ็ดเตล็ดเติบโต 17% ประกันอุบัติเหตุและสุขภาพเติบโต 11% นอกจากนี้ฟอลคอนยังสามารถบริหารจัดการค่าใช้จ่ายสินไหมได้เป็นอย่างดี ทำให้ภาพรวมของ Loss Ratio ของบริษัทฯ อยู่ที่ 44% ปัจจุบันบริษัทฯ มีอัตราส่วนเงินกองทุนที่ต้องดำรงตามกฎหมายหรือ CAR สูงกว่า 260% เมื่อเทียบกับขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนดที่ 100%

โสภา กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับปี 2564 ฟอลคอนยังคงเน้นกลยุทธ์การเติบโตแบบมั่นคง การให้บริการที่ดีแก่ลูกค้าและคู่ค้าอย่างต่อเนื่อง และมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจแบบโปร่งใสและมีจรรยาบรรณ โดยฟอลคอนตั้งเป้าหมายการเติบโตของปี 2564 อีก 15% หรือคิดเป็นเบี้ยประกันภัยรับประมาณ 3,000 ล้านบาท

โดยแบ่งสัดส่วนเป็นเบี้ยประกันภัยรถยนต์ 1,500 ล้านบาทหรือประมาณ 50% เบี้ยประกันภัยจากกลุ่มธุรกิจองค์กร 1,000 ล้านบาทหรือประมาณ 35% และเบี้ยประกันภัยจากกลุ่มอุบัติเหตุและสุขภาพ 500 ล้านบาทหรือประมาณ 15% ฟอลคอนพร้อมเดินหน้าขยายฐานลูกค้ารายย่อยด้านประกันภัยรถยนต์ ประกันสุขภาพ และลูกค้ากลุ่มธุรกิจองค์กร และพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ทางด้านนวัตกรรมในปี 2564 ฟอลคอนยังคงเร่งพัฒนาระบบงานขายและงานบริการโดยการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาเพิ่มความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการ อาทิ การนำ AI มาใช้ในกระบวนการพิจารณาสินไหม การใช้ AI ในกระบวนการพิจารณารับประกันภัย และการใช้ AI ในการช่วยวิเคราะห์ Portfolio เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง

สำหรับความสำเร็จของการเติบโตของปี 2563 นั้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการปรับกลยุทธ์องค์กร และเสริมทีมงานในส่วนประกันภัยรถยนต์ และประกันอุบัติเหตุและสุขภาพที่มีศักยภาพ รวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยใหม่ๆ ให้เข้าถึงผู้บริโภคง่ายขึ้น พร้อมเพิ่มบริการสินไหมที่รวดเร็วขึ้น เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคในยุค New Normal

ฟอลคอนได้พัฒนานวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ประกันภัยและบริการใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิ ประกันโควิด-19 ประกันการแพ้วัคซีนโควิด-19 ผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพสำหรับกลุ่ม LGBT ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายที่มาพร้อมกับบริการปรึกษาแพทย์ผ่านแอปพลิเคชัน ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2+ และ 3+ ในราคาที่เข้าถึงได้ พร้อมทั้งสามารถชำระเบี้ยประกันภัยแบบผ่อน 0% เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ผู้บริโภคกลุ่มที่ต้องการบริหารความเสี่ยงเรื่องสุขภาพและรถยนต์ผ่านระบบประกันภัย ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจในช่วงโควิด-19 อีกด้วย

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (10 มี.ค. 64)

Tags: , , , , ,
Back to Top