ปภ. รายงานปัจจุบันสถานการณ์พายุฝนฟ้าคะนองคลี่คลายแล้วในทุกจังหวัด

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 64 – ปัจจุบัน เกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงในพื้นที่ 39 จังหวัด

ได้แก่ ลำปาง แพร่ สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ กำแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี นครนายก เลย หนองคาย อุดรธานี หนองบัวลำภู นครพนม สกลนคร ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร ชัยภูมิ บุรีรัมย์ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ นครราชสีมา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา สระแก้ว และพังงา รวม 119 อำเภอ 247 ตำบล 537 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 3,515 หลัง

ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด ซึ่ง ปภ.ได้ร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นแล้ว

พร้อมรายงานจากสถานการณ์บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ในห้วงวันที่ 1 มีนาคม 2564- ปัจจุบัน (14 มีนาคม 2564 เวลา 06.00 น.) ส่งผลให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงในพื้นที่ 39 จังหวัด รวม 119 อำเภอ 247 ตำบล 537 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 3,515 หลังวัด 7 แห่ง โรงเรียน 1 แห่ง เสาไฟในฟ้า 13 ต้น รถยนต์ 11 คัน ผู้บาดเจ็บ 10 ราย (กาญจนบุรี 1 ราย สระบุรี 9 ราย) แยกเป็น

  • ภาคเหนือ 7 จังหวัด ได้แก่ ลำปาง แพร่ สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ กำแพงเพชร และพิจิตร รวม 17 อำเภอ 34 ตำบล 87 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 828 หลัง
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 16 จังหวัด ได้แก่ เลย หนองคาย อุดรธานี หนองบัวลำภู นครพนม สกลนคร ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร ชัยภูมิ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ นครราชสีมา และอุบลราชธานี รวม 69 อำเภอ 140 ตำบล 314 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 1,781 หลัง
  • ภาคตะวันออก 7 จังหวัด ได้แก่ ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา สระแก้ว ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด รวม 13 อำเภอ 24 ตำบล 42 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 297 หลัง
  • ภาคกลาง 8 จังหวัด ได้แก่ นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี และนครนายก รวม 19 อำเภอ 48 ตำบล 93 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 608 หลัง
  • ภาคใต้ ได้แก่ พังงา รวม 1 อำเภอ 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 1 หลัง

ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยสำรวจและประเมินความเสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง ทั้งการชดเชยความเสียหายของบ้านเรือนเป็นวัสดุก่อสร้าง หรือจ่ายเงินช่วยเหลือตามความเหมาะสม

ท้ายนี้ ประชาชนสามารถแจ้งเหตุ และขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM และสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (14 มี.ค. 64)

Tags: , ,