ตลท.ขึ้น SP และ NP หุ้น APEX เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน-ผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นงบฯ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แจ้งขึ้นเครื่องหมาย SP หลักทรัพย์ บมจ.เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ (APEX) ในวันที่ 16 มี.ค. 64 เนื่องจาก ตลาดหลักทรัพย์ฯ อยู่ระหว่างพิจารณาว่าบริษัทเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน กรณีส่วนผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าศูนย์ โดยจะพิจารณาเรื่องดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 7 วันทำการ หรือภายในวันที่ 24 มีนาคม 2564

และขึ้นเครื่องหมาย NP ในวันที่ 17 มี.ค.64 เนื่องจาก ผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินปี 2563 ซึ่งสำนักงาน ก.ล.ต. อาจสั่งการให้บริษัทแก้ไขงบการเงินได้

อนึ่ง APEX เป็นหลักทรัพย์ที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย “C” เนื่องจากมีส่วนของผู้ถือหุ้น < 50% ของทุนชำระแล้ว

 

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (16 มี.ค. 64)

Tags: , , ,
Back to Top