รฟท.จะเปิดขายซองประมูลรถไฟทางคู่ 2 เส้นทาง รวม 1.28 แสนลบ.คาดเสร็จในปีนี้

นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า รฟท.ได้รายงานที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) รฟท.เมื่อวันที่ 18 มี.ค.64 ถึงความคืบหน้าโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ ระยะทาง 323 กม. วงเงินรวม 72,920 ล้านบาท และสายบ้านไผ่-มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด-มุกดาหาร-นครพนม ระยะทาง 355 กม.วงเงินรวม 55,458 ล้านบาท ซึ่งได้มีการรับฟังคำวิจารณ์ร่าง TOR แล้ว

โดยจะมีการประกาศประกวดราคา สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ วันที่ 19 มี.ค. 64 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และหลังจากนั้นจะประกาศประกวดราคา สายบ้านไผ่-มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด-มุกดาหาร-นครพนม ในลำดับต่อไป โดยมีเป้าหมายจะได้ตัวผู้รับจ้างทั้ง 2 โครงการภายในปีนี้

ทั้งนี้ โครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ แบ่งการก่อสร้าง 3 สัญญา ได้แก่

สัญญาที่ 1 ช่วงเด่นชัย-งาว ระยะทาง 103 กม. ราคากลาง 26,599 ล้านบาท เป็นการก่อสร้างทางรถไฟสายใหม่เป็นคันทางระดับดินและทางรถไฟยกระดับ และงานก่อสร้างอุโมงค์รถไฟ ระยะทาง 7 กม. พร้อมทั้งงานติดตั้งระบบอาณัติสัญญาและโทรคมนาคมทั้งสายทาง งานก่อสร้างสถานี ทางยกระดับข้ามทางรถไฟ (Overpass) ถนนลอดใต้ทางรถไฟ (Underpass) และรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้าง และก่อสร้างรั้วสองข้างตลอดแนวเส้นทาง พร้อมทั้งงานติดตั้งระบบอาณัติสัญญาและโทรคมนาคมตลอดทั้งสายทาง

โดยรฟท.ทยอยส่งมอบพื้นที่เพื่อก่อสร้างภายในเวลา 24 เดือนนับแต่วันที่ผู้รับจ้างได้รับแจ้งให้เริ่มทำงานจาก รฟท. โดยมีระยะเวลาก่อสร้างไม่เกิน 72 เดือน (6 ปี)

สัญญาที่ 2 ช่วงงาว-เชียงราย ระยะทาง 132 กม. ราคากลาง 26,913 ล้านบาท เป็นการก่อสร้างทางรถไฟสายใหม่ เป็นคันทางระดับดินและทางรถไฟยกระดับ และงานก่อสร้าง อุโมงค์รถไฟ ระยะทาง 3 กม. งานก่อสร้างสถานี ทางยกระดับข้ามทางรถไฟ(Overpass) ถนนลอดใต้ทางรถไฟ (Underpass) และรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้าง และก่อสร้างรั้วสองข้างตลอดแนวเส้นทาง พร้อมทั้งงานติดตั้งระบบอาณัติสัญญาและโทรคมนาคมตลอดทั้งสายทาง ระยะเวลาก่อสร้างไม่เกิน 72 เดือน

สัญญา 3 ช่วงเชียงราย-เชียงของ ระยะทาง 87 กม. ราคากลาง 19,406 ล้านบาท เป็นการก่อสร้างทางรถไฟสายใหม่ เป็นคันทางระดับดินและทางรถไฟยกระดับ และงานก่อสร้างอุโมงค์รถไฟระยะทาง 3 กม. งานก่อสร้างสถานี ทางยกระดับข้ามทางรถไฟ (Overpass) ถนนลอดใต้ทางรถไฟ (Underpass) และรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้าง และก่อสร้างรั้วสองข้างตลอดแนวเส้นทาง ติดตั้งระบบอาณัติสัญญาและโทรคมนาคมตลอดทั้งสายทาง ระยะเวลาก่อสร้าง ไม่เกิน 72 เดือน

ทั้งนี้ รฟท.ออกประกาศ การประกวดราคา e-bidding สัญญา 1-3 โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ
โดยได้เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา วันที่ 19 มีนาคม ถึง 17 พฤษภาคม 64 ซึ่งผู้ประสงค์จะเสนอราคาจัดทำเอกสารข้อเสนอ วันที่ 19 มีนาคม ถึง 17 พฤษภาคม 64

กำหนดวันยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบอิเล็กทรอนิกส์วันที่ 18 พฤษภาคม 64 และ ยื่นข้อเสนอด้านเทคนิควันที่ 19 พฤษภาคม 64 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาวันที่ 9 กรกฎาคม 64 และลงนามในสัญญาวันที่ 2 สิงหาคม 64

โครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายบ้านไผ่-มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด-มุกดาหาร-นครพนม ระยะทาง 355 กม. จำนวน 2 สัญญา ได้แก่

สัญญาที่ 1 ช่วงบ้านไผ่-หนองพอก ระยะทาง 180 กม. ราคากลาง 27,123 ล้านบาท เป็นการก่อสร้างทางรถไฟใหม่เป็นคันทางระดับดินและทางรถไฟยกระดับ ก่อสร้างสถานี และ Stabling Yard ถนนยกระดับข้ามทางรถไฟ (Overpass) ถนนลอดใต้ทางรถไฟ (Underpass) และรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้าง และก่อสร้างรั้วสองข้างตลอดแนวเส้นทาง พร้อมทั้งงานติดตั้งระบบอาณัติสัญญาและโทรคมนาคมตลอดทั้งสายทาง ระยะเวลาก่อสร้าง ไม่เกิน 48 เดือน (4 ปี)

สัญญาที่ 2 ช่วงหนองพอก-สะพานมิตรภาพ 3 ระยะทาง 175 กม. ราคากลาง 28,333 ล้านบาท เป็นการก่อสร้างทางรถไฟใหม่ เป็นคันทางระดับดินและทางรถไฟยกระดับ ก่อสร้างสถานี และ Stabling Yard ถนนยกระดับข้ามทางรถไฟ (Overpass) ถนนลอดใต้ทางรถไฟ (Underpass) และรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้าง และก่อสร้างรั้วสองข้างตลอดแนวเส้นทาง พร้อมทั้งงานติดตั้งระบบอาณัติสัญญาและโทรคมนาคมตลอดทั้งสายทาง ระยะเวลาก่อสร้าง ไม่เกิน 48 เดือน (4 ปี)

ส่วนการประกวดราคา e-bidding สัญญา 1 – 2 สายบ้านไผ่-มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด-มุกดาหาร-นครพนม สถานะปัจจุบัน คณะกรรมการทีโออาร์นำทีโออาร์เผยแพร่ทางเว็บไซต์ครั้งที่ 3 วันที่ 4- 9 มีนาคม 64 และจะเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา วันที่ 26 มีนาคมถึง 24 พฤษภาคม 64 ซึ่งผู้ประสงค์จะเสนอราคาจัดทำเอกสารข้อเสนอ วันที่ 26 มีนาคมถึง 24 พฤษภาคม 64

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบอิเล็กทรอนิกส์วันที่ 25 พฤษภาคม 64 และยื่นข้อเสนอด้านเทคนิควันที่ 27 พฤษภาคม 64 กำหนดประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาวันที่ 23 กรกฎาคม 64 และลงนามในสัญญาวันที่ 17 สิงหาคม 64

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (19 มี.ค. 64)

Tags: , , , , ,