กกต.ประสาน สตช.จัด 204 ชุดเคลื่อนที่เร็วป้องปรามทุจริตเลือกตั้งเทศบาล

รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง แจ้งว่า ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี โดยกำหนดวันเลือกตั้งในวันที่ 28 มีนาคม 2564 นั้น

สำนักงาน กกต. ได้ประสานไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) ขอรับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อแต่งตั้งเป็นชุดเคลื่อนที่เร็ว จำนวน 204 ชุด ซึ่งแต่ละชุดประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ 3 นาย โดยมีหน้าที่ดังนี้ 1.ป้องปรามหาข่าว เผชิญหรือระงับเหตุการกระทำความผิดกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในพื้นที่รับผิดชอบ 2.การตรวจค้น จับกุม ควบคุม ผู้กระทำผิดนำส่งพนักงานสอบสวนหรือนำส่งศาลแล้วแต่กรณี

ทั้งนี้ ให้ชุดเคลื่อนที่เร็วปฏิบัติหน้าที่ ตั้งแต่วันที่ 19 – 28 มีนาคม 2564 รวมระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่ 10 วัน ซึ่งสำนักงาน กกต.ได้ประสานไปยังกระทรวงมหาดไทย เพื่อแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด กำชับไปยังกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการให้การสนับสนุนข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ตรวจการเลือกตั้ง และพนักงานของสำนักงาน กกต. ในการลงพื้นที่ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการแสวงหาข้อมูลข่าวสาร การกระทำการฝ่าฝืน พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (21 มี.ค. 64)

Tags: , ,
Back to Top