ครม.เห็นชอบต่ออายุร่าง MOU ค้าข้าวไทย-บังกลาเทศปีละ 1 ล้านตัน อีก 5 ปี

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบต่ออายุร่าง MOU ค้าข้าวไทย-บังกลาเทศ ปีละ 1 ล้านตัน ออกไปอีก 5 ปี ตามที่รัฐบาลบังกลาเทศได้แจ้งความประสงค์กับรัฐบาลไทยขอต่ออายุ MOU ฉบับเดิม (ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 30 พ.ค.60) ซึ่งหมดอายุไปแล้วเมื่อวันที่ 28 ก.พ.64 โดยจัดทำร่าง MOU ฉบับใหม่ เพื่อนำเข้าข้าวจากไทยสำรองไว้เพื่อความมั่นคงทางด้านอาหาร และรักษาเสถียรภาพราคาข้าวภายในประเทศ โดยมีแผนนำเข้าข้าวจากไทยประมาณ 5 แสนตัน ภายในเดือน ก.ค.63-มิ.ย.64 เนื่องจากบังกลาเทศประสบอุทกภัยครั้งใหญ่ในช่วงกลางปี 2563 ส่งผลให้พืชผลทางการเกษตรเสียหายจำนวนมาก

“เพื่อเป็นโอกาสที่ดีที่รัฐบาลบังกลาเทศพิจารณานำเข้าข้าวจากไทย และเพิ่มปริมาณการส่งออกข้าวไทยไปยังตลาดบังกลาเทศได้มากขึ้น ครม.จึงมีมติอนุมัติต่ออายุบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยการซื้อขายข้าวระหว่างกระทรวงพาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงอาหารแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ จากเดิมที่หมดอายุไปแล้วเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ขยายให้มีผลบังคับใช้นับจากวันลงนามเป็นเวลา 5 ปี จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569 ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ”

น.ส.รัชดา กล่าว

ทั้งนี้ สาระสำคัญของ MOU ฉบับใหม่เหมือนกับฉบับเดิม โดยมีรายละเอียด คือ ไทยและบังกลาเทศตกลงที่จะซื้อขายข้าวไทยทุกชนิดแบบรัฐต่อรัฐ (G to G) ประมาณ 1 ล้านตันต่อปี ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2569 ตามความต้องการของบังกลาเทศ ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์การผลิตของทั้งสองประเทศและระดับราคาในตลาดโลก โดยฝ่ายไทยมอบหมายให้กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้ดำเนินการ ส่วนบังกลาเทศมอบหมายให้กรมอาหาร กระทรวงอาหาร เป็นผู้ดำเนินการ

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (23 มี.ค. 64)

Tags: , , , , , ,
Back to Top