ยอดใช้น้ำมัน 2 เดือนแรกลด 12.7% จากปีก่อน ผลจากโควิดรอบใหม่-LPG โตสวนตลาด

นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน กล่าวถึงภาพรวมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ยต่อวันรอบ 2 เดือนของปี 2564 (มกราคม-กุมภาพันธ์) ลดลง 12.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

โดยกลุ่มเบนซินลดลง 6.7% กลุ่มดีเซลลดลง 3.7% น้ำมันอากาศยานเชิงพาณิชย์ (Jet A1) ลดลง 79.8% น้ำมันเตาเพิ่มขึ้น 34.0% น้ำมันก๊าดลดลง 9.9% LPG เพิ่มขึ้น 1.3% และ NGV ลดลง42.0% เนื่องจากมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลให้การใช้ในเดือนมกราคม 2564 ต่ำกว่าปกติ

การใช้น้ำมันกลุ่มเบนซินช่วง 2 เดือนแรกเฉลี่ยอยู่ที่ 29.6 ล้านลิตร/วัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน (ลดลง 6.7%) โดยการใช้น้ำมันเบนซินลดลงมาอยู่ที่ 0.7 ล้านลิตร/วัน (ลดลง 11.8%) สำหรับกลุ่มแก๊สโซฮอล์ปริมาณการใช้ลดลงมาอยู่ที่ 28.9 ล้านลิตร/วัน (ลดลง 6.6%) เมื่อพิจารณาแยกชนิดน้ำมัน พบว่า แก๊สโซฮอล์ อี85 ปริมาณการใช้ลดลงมากที่สุดโดยลดลงมาอยู่ที่ 0.7 ล้านลิตร/วัน (ลดลง 39.4%) รองลงมาเป็นแก๊สโซฮอล์ 91 ปริมาณการใช้อยู่ที่ 7.2 ล้านลิตร/วัน (ลดลง 20.5%) และแก๊สโซฮอล์ อี 20 ปริมาณการใช้อยู่ที่ 6.0 ล้านลิตร/วัน (ลดลง 10.2%)

ขณะที่แก๊สโซฮอล์ 95 ปริมาณการใช้เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 15.0 ล้านลิตร/วัน (เพิ่มขึ้น 6.8%) ความต้องการใช้กลุ่มเบนซินที่ลดลงเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 ที่กลับมาแพร่ระบาดอีกครั้งในช่วงต้นปี 2564 ส่งผลให้ภาครัฐต้องออกมาตรการควบคุมพื้นที่ในเดือนมกราคม 2564 การใช้น้ำมันกลุ่มดีเซลเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2564 เฉลี่ยอยู่ที่ 65.2 ล้านลิตร/วัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน (ลดลง 3.7%)

สำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี7 มีปริมาณการใช้ลดลงมาอยู่ที่ 39.2 ล้านลิตร/วัน (ลดลง 26.6%) น้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา ซึ่งเริ่มจำหน่ายตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคม 2562 มีปริมาณการใช้เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 22.9 ล้านลิตร/วัน และน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี20 มีปริมาณการใช้อยู่ที่ 1.0 ล้านลิตร/วันการใช้น้ำมันอากาศยานเชิงพาณิชย์ (Jet A1) เฉลี่ยอยู่ที่ 4.2 ล้านลิตร/วัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน (ลดลง 79.8%) เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้ธุรกิจการท่องเที่ยวและการโดยสารเครื่องบินได้รับผลกระทบหนักอย่างต่อเนื่อง

ส่วนการใช้ LPG เฉลี่ยอยู่ที่ 16.0 ล้านกก./วัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน (เพิ่มขึ้น 1.3%) โดยปริมาณการใช้ในภาคปิโตรเคมีมีการใช้มากที่สุดอยู่ที่ 6.5 ล้านกก./วัน (เพิ่มขึ้น 18.5%) เนื่องจากการขยาย Line ผลิตปิโตรเคมี ถัดมาเป็นภาคอุตสาหกรรมมีการใช้อยู่ที่ 1.9 ล้านกก./วัน (เพิ่มขึ้น 2.5%) ขณะที่ภาคขนส่งมีการใช้ลดลงมากที่สุดอยู่ที่ 1.8 ล้านกก./วัน (ลดลง 30.9%) รองลงมาเป็นภาคครัวเรือนมีปริมาณการใช้อยู่ที่ 5.8 ล้านกก./วัน (ลดลง 1.2%)

การใช้ NGV เฉลี่ยอยู่ที่ 2.9 ล้านกก./วัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน (ลดลง 42.0%) โดยเป็นผลต่อเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ประกอบกับจำนวนสถานีบริการและรถ NGV ที่ยังคงลดลง

ด้านการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2564 เฉลี่ยอยู่ที่ 915,751 บาร์เรล/วัน ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (ลดลง 4.6%) โดยการนำเข้าน้ำมันดิบลดลงมาอยู่ที่ 890,885 บาร์เรล/วัน (ลดลง 3.3%) ในขณะที่มูลค่าการนำเข้าลดลงมาอยู่ที่ 45,598 ล้านบาท/เดือน (ลดลง 23.1%) เนื่องจากปริมาณนำเข้าและราคาน้ำมันดิบที่ลดลง สำหรับการนำเข้าน้ำมันสำเร็จรูป (น้ำมันเบนซินพื้นฐาน น้ำมันดีเซลพื้นฐานน้ำมันเตา น้ำมันอากาศยาน และ LPG) ลดลงมาอยู่ที่ 24,866 บาร์เรล/วัน (ลดลง 36.2%) คิดเป็นมูลค่านำเข้ารวมอยู่ที่ 1,428 ล้านบาท/เดือน (ลดลง 37.1%)

การส่งออกน้ำมันสำเร็จรูปเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2564 เป็นการส่งออกน้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซลพื้นฐาน น้ำมันเตา น้ำมันอากาศยาน น้ำมันก๊าด และ LPG โดยปริมาณส่งออกเพิ่มขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ที่ 175,871 บาร์เรล/วัน (เพิ่มขึ้น 0.4%) คิดเป็นมูลค่าส่งออกรวม 9,799 ล้านบาท/เดือน (ลดลง 12.8%)

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (30 มี.ค. 64)

Tags: , , , , ,
Back to Top