DITTO ร่วมมือ สจล.รุกพัฒนาซอฟแวร์จัดการเอกสาร-ข้อมูลดิจิทัลขยายฐานลูกค้า

นายฐกร รัตนกมลพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ดิทโต้ (ประเทศไทย) (DITTO) ผู้ให้บริการออกแบบและพัฒนาระบบบริหารจัดการเอกสารและข้อมูล (Document & Data Management Solutions) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ลงนามในบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ (เอ็มโอยู) กับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาด้านเทคโนโลยีระดับชั้นนำของประเทศ เพื่อร่วมมือกันพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านการจัดการเอกสารและข้อมูลดิจิทัล

โดยความร่วมมือกันครั้งนี้ จะนำไปสู่การแลกเปลี่ยนความรู้ด้านกระบวนการทำงานและร่วมมือกันจัดทำโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ไอทีและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการเอกสารและข้อมูลดิจิทัล ระบบ Workflow (กระบวนการทำงาน) การวิเคราะห์ฐานข้อมูล (Data Analytics) และเทคโนโลยีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ขณะเดียวกันจะร่วมมือกันจัดทำโครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาและคนรุ่นใหม่ที่ต้องการเข้าสู่แวดวงไอที เช่น การจัดกิจกรรมฝึกอบรมและสัมมนาด้านซอฟต์แวร์, เทคโนโลยีจัดการเอกสารและวิเคราะห์ข้อมูลแบบดิจิทัล เป็นต้น เพื่อผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพและเปิดโอกาสให้เข้าร่วมงานกับบริษัทฯ ตลอดจนสนับสนุนการสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมไอทีที่มีแนวโน้มขยายตัวในยุคดิจิทัล

ด้านศาสตราจารย์สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวว่า ความร่วมมือกับ DITTO เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและองค์ความรู้ ระหว่างสถาบันการศึกษาและผู้ประกอบการภาคเอกชน ซึ่งจะทำให้ สจล.ได้รับข้อมูลและมุมมองใหม่ๆ จากภาคเอกชน เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์กิจกรรมฝึกอบรม สัมมนาและการเรียนการสอน เพื่อให้นักศึกษาเก็บเกี่ยวประสบการณ์นอกจากนี้ สจล.พร้อมนำองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี เพื่อร่วมมือกับ บมจ.ดิทโต้ (ประเทศไทย) พัฒนาซอฟต์แวร์ด้านไอทีและผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเอกสารและข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาองค์กรรองรับยุคดิจิทัล

“สจล.มีความเชื่อว่าปัจจุบันการเรียนการสอนภายในห้องเรียนอย่างเดียวไม่เพียงพอ การสร้างบุคลากรด้านไอทีที่มีคุณภาพจำเป็นต้องมีการพัฒนาหลักสูตร และเปิดโอกาสให้คนเหล่านี้ได้ร่วมกิจกรรมอบรม สัมมนาและเข้าฝึกงานในองค์กรชั้นนำ เพื่อพัฒนาทักษะและความคิดนอกกรอบ เป็นบุคลากรด้านไอทีพันธุ์ใหม่ที่มีคุณภาพต่อวงการไอที” ศาสตราจารย์สุชัชวีร์ กล่าว

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (08 เม.ย. 64)

Tags: , , , , , , , , ,
Back to Top