บุคลากรการแพทย์ รพ.รามาฯ ติดโควิด 5 ราย เชื่อมโยงการระบาดเป็นกลุ่มก้อน

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ออกแถลงการณ์พบบุคลากรของคณะฯ เป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จำนวน 5 ราย ประกอบด้วย บุคลากรที่ปฎิบัติงาน ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี กรุงเทพ 4 คน และ โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ จ.สมุทรปราการ 1 คน โดยพบว่าเป็นการติดเชื้อจากนอกพื้นที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และนอกเวลาปฎิบัติงาน จากการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดเป็นกลุ่มก้อนในขณะนี้

ทีมงานด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อของโรงพยาบาลได้ดำเนินการสอบสวนโรคกับผู้ติดเชื้อ และส่งไปรักษายังโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ รวมทั้งได้แจ้งผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทราบ และให้กักตัวเป็นเวลา 14 วันแล้ว ขณะนี้ไม่มีการแพร่ระบาดภายในพื้นที่โรงพยาบาล และทางคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีได้ดูแลความเรียบร้อย เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยของ บุคลากรและผู้รับบริการแล้ว

อย่างไรก็ตาม จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทางโรงพยาบาลรามาธิบดีมีความจำเป็นต้องลดการให้บริการแก่ผู้ป่วยลง เนื่องจากบุคลากรทางการแพทย์บางส่วนจะต้องกักตัว และเพื่อสงวนบุคลากรทางการแพทย์สำหรับการดูแลผู้ป่วยที่มีความจำเป็น จึงขอความร่วมมือผู้รับบริการที่ไม่มีความจำเป็นเร่งด่วน เลื่อนการเข้ามารับบริการ หรือใช้บริการผ่านทางไกลแทน และปฏิบัติตามมาตรการของโรงพยาบาลที่จะสื่อสารต่อไป

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (08 เม.ย. 64)

Tags: , , , ,
Back to Top