GLOCON จ่ายค่าปรับทางแพ่งกว่า 23 ลบ.กรณีสร้างราคาหุ้น KIAT

บมจ.โกลบอล คอนซูเมอร์ (GLOCON) เปิดเผยว่า ตามที่บริษัทฯได้รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับกรณีที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ใช้มาตรการลงโทษทางแพ่งกับผู้กระทำความผิด 13 ราย กรณีสร้างราคาหุ้น KIAT โดย ก.ล.ต. ได้ใช้มาตรการลงโทษทางแพ่งกับบริษัท โดยกำหนดให้บริษัทชำระค่าปรับทางแพ่ง เป็นเงิน จำนวน 23,295,000 บาทนั้น

บริษัทแจ้งความคืบหน้าในกรณีดังกล่าว โดยในวันที่ 29 มีนาคม 2564 ทีมผู้บริหารและกรรมการชุดใหม่ได้เข้าหารือกับ ก.ล.ต. ถึงแนวทางและวิธีการชำระค่าปรับตามมาตราลงโทษทางแพ่ง ซึ่งมีข้อสรุปว่าบริษัทจะชำระค่าปรับทางแพ่ง จำนวน 23,295,000 บาท และบริษัทได้ดำเนินการชำระเป็นที่เรียบร้อยแล้วในวันที่ 5 เมษายน 2564

พร้อมกันนี้ทีมผู้บริหารและกรรมการชุดใหม่ได้แต่งตั้งทีมคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทำรายการซื้อขายหุ้นดังกล่าวและสรุปประเด็นการบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายกับบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อไป

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (12 เม.ย. 64)

Tags: , , ,
Back to Top