หอการค้าไทยสำรวจสถานที่เอกชน 7 แห่งนำร่องสนับสนุนการฉีดวัคซีนของ กทม.

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทย เปิดเผยว่า เมื่อวานนี้ ตนเองพร้อมด้วยนางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) ได้นำคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนนอกสถานที่ของ กทม.ที่วัดนิมมานรดี พร้อมสำรวจสถานที่ต่างๆ ของเครือข่ายธุรกิจเอกชนของหอการค้าไทยในเขตกรุงเทพฯ ที่คาดว่ามีความพร้อมที่จะใช้เป็นสถานที่ฉีดวัคซีน เสริมประสิทธิภาพการกระจายวัคซีนไปยังกลุ่มประชาชนให้กับ กทม. เนื่องจากสถานพยาบาลในสังกัด กทม.อาจไม่สามารถรองรับได้เพียงพอกับวัคซีนล็อตใหญ่ที่จะเข้ามาในอีก 2-3 เดือนข้างหน้า

ทั้งนี้มีการกำหนดหลักเกณฑ์เบื้องต้นสำหรับพื้นที่ที่จะใช้เป็นสถานที่รองรับการฉีดวัคซีนของสถานประกอบการ เช่น ด้านความสะดวก จะต้องเข้าถึงง่าย เชื่อมต่อกับระบบขนส่งสาธารณะ มีที่จอดรถเพียงพอ และสามารถรองรับการฉีดได้อย่างน้อย 2,000 คนต่อวัน ด้านมาตรฐานสาธารณสุข จะต้องมีพื้นที่เพียงพอในการรักษามาตรการเว้นระยะห่าง มีจุดนั่งรอการฉีดวัคซีน มีระบบ Internet Online สำหรับแพทย์และพยาบาลในการเชื่อมโยงข้อมูล ด้านบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน ต้องสามารถส่งโรงพยาบาลได้ภายใน 10-15 นาที มีหน่วยแพทย์ฉุกเฉินและรถพยาบาลฉุกเฉินประจำพื้นที่ เป็นต้น

โดยขณะนี้มีผู้ประกอบการในเครือข่ายของหอการค้าไทยได้เสนอพื้นที่มาแล้ว 49 แห่ง กระจายอยู่ทั่วกรุงเทพฯ มีทั้งที่เป็นโรงแรม สถานประกอบการ และห้างสรรพสินค้า หลังจากหอการค้าไทยสำรวจความพร้อมในเบื้องต้นแล้วจะได้นำเสนอต่อ กทม. เพื่อพิจารณาคัดเลือกพื้นที่นำร่องที่เหมาะสมที่สุดก่อน 7 แห่งภายในเดือน เม.ย.นี้ จากนั้นหากสามารถดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จได้เป็นอย่างดี กทม.จะพิจารณาใช้สถานที่ซึ่งผ่านหลักเกณฑ์ที่เหลือสำหรับการฉีดวัคซีนในลำดับถัดไป ทั้งนี้หากโมเดลการดำเนินงานใน กทม.เกิดผลดีเป็นรูปธรรมแล้ว จะนำไปใช้เป็นต้นแบบสำหรับการฉีดวัคซีนในต่างจังหวัดต่อไป ซึ่งขณะนี้ได้เตรียมแผนการดำเนินงานไว้ล่วงหน้าแล้วเช่นกัน โดยมีผู้ประกอบการในเครือข่ายหอการค้าฯ แสดงความจำนงในการเป็นสถานที่ฉีดวัคซีนแล้ว 234 แห่ง กระจายอยู่ทุกภาคทั่วประเทศ

สำหรับประชาชนใน กทม.ขอให้ติดตามแผนการดำเนินงานดังกล่าวอย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมตัวให้พร้อม ปฏิบัติตามขั้นตอนและคำแนะนำอย่างเคร่งครัด ซึ่งจะต้องมีการลงทะเบียน และประกาศที่ชัดเจนจากทางกรุงเทพมหานครต่อไป

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (13 เม.ย. 64)

Tags: , , ,
Back to Top