สบพ. พบนักศึกษาติดเชื้อโควิด-19 อีก 3 ราย พร้อมออกมาตรการป้องกันเร่งด่วน

จากกรณีที่ สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) พบว่ามีนักศึกษาติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตามที่ สบพ. ได้รายงานให้หน่วยเกี่ยวข้องทราบแล้วนั้น ต่อมา สบพ. ได้รับแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมว่ามีนักศึกษาติดเชื้อ (โควิด-19) เพิ่มขึ้นอีกจำนวน 3 ราย รวมเป็น 5 ราย โดยจากรายงานผลการตรวจคัดกรองหาเชื้อ (โควิด-19) และพบว่ามีการติดเชื้อไวรัสดังกล่าว ซึ่ง สบพ. ได้รับทราบเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2564 และ วันที่ 13 เมษายน 2564 ตามลำดับ โดยไม่ได้นิ่งนอนใจและตระหนักในเรื่องดังกล่าวนี้เป็นสำคัญ ผู้ว่าการ สถาบันการบินพลเรือนได้ประชุมกับผู้บริหารผ่านทางระบบออนไลน์เพื่อสอบถามและรวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริง รวมถึงทำการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และทำการสรุปผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในทันที

สบพ. จึงขอออกมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาด ดังนี้

  • ให้พนักงาน ลูกจ้าง นักศึกษา ผู้ประกอบการ ทุกคน ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดย เว้นระยะระหว่างกันและหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่น (D-Distancing) สวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา (M-Mask Wearing) หมั่นล้างมือบ่อย ๆ (H-Hand Washing) ต้องผ่านเครื่อง ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย (T-Testing) ติดตั้งและใช้แอปพลิเคชั่นไทยชนะ (T-Thaichana)
  • บุคคลที่เคยไปในพื้นที่เสี่ยง/กิจการเสี่ยง/กิจกรรมเสี่ยง หรือสัมผัสใกล้ชิดกับบุคคลในกลุ่มเสี่ยง ขอให้ใช้มาตรการกักตนเอง (Self-quarantine) อย่างเคร่งครัด โดยขอให้รายงานผู้บังคับบัญชาให้ทราบก่อน ดำเนินการใช้มาตรการกักตนเอง หากบุคคลใดมีอาการไข้หรืออาการผิดปกติอื่น ขอให้ดำเนินการติดต่อโรงพยาบาลใกล้เคียง หรือติดต่อส่วนงานพยาบาลของ สบพ. เพื่อดำเนินการตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุข กำหนดต่อไป
  • ทั้งนี้ เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลในการยกระดับมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดที่ส่งผลให้เกิดการติดเชื้อดังกล่าว สบพ. จึงได้สั่งการให้พนักงานหรือลูกจ้างปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) และนักศึกษาให้เรียนในรูปแบบออนไลน์ ตั้งแต่ 16-30 เมษายน 2564 สำหรับการฝึกภาคปฏิบัติให้จัดแบ่งกลุ่มให้เหมาะสม โดยถือหลักปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดต่อไป

สำหรับพื้นที่ของ สบพ. กรุงเทพมหานคร ให้แผนกอาคารและสถานที่ดำเนินการ ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อให้ทั่วพื้นที่ รวมทั้งกำกับให้แม่บ้านเช็ดทำความสะอาดพื้นและอุปกรณ์ทั้งหมดภายในพื้นที่ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อเป็นประจำทุกวันทำการ สำหรับพื้นที่ของศูนย์ฝึกการบิน หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้แผนกบริการดำเนินการ เช่นเดียวกัน

นอกจากนี้ ให้พนักงาน ลูกจ้าง นักศึกษา ผู้ประกอบการ ทุกคน ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และขอให้ดำเนินการตามมาตรการของรัฐอย่างเคร่งครัด

 

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (14 เม.ย. 64)

Tags: , , ,
Back to Top