บขส.เพิ่มมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโควิดระบาดช่วงเดินทางกลับหลังสงกรานต์

นายสัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) กล่าวภายหลังลงพื้นที่ตรวจความพร้อมในการอำนวยความสะดวกประชาชนเดินทางกลับในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ บริเวณชานชาลาขาเข้า สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) ว่า ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด และขอความร่วมมือประชาชนที่มีความจำเป็นต้องเดินทางในช่วงเวลานี้ ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุข D-M-H-T-T-A

อาทิ เว้นระยะระหว่างกัน , หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่น , สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา , ล้างมือบ่อย ๆ , ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะทุกครั้ง และหากเคยไปในพื้นที่เสี่ยง หรือสัมผัสใกล้ชิดกับบุคคลในกลุ่มเสี่ยง ขอให้ใช้มาตรการกักตนเอง (Self-quarantine) อย่างเคร่งครัด เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในวงกว้าง

สำหรับข้อมูลการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ ของวันที่ 17 เมษายน 2564​ บขส. ได้จัดรถโดยสาร (รถบขส.,รถร่วม,รถตู้) ในเที่ยวกลับ จำนวน 3,167 เที่ยววิ่ง มีผู้โดยสารใช้บริการ จำนวน 36,968 คน ส่วนเที่ยวไป ได้จัดรถโดยสาร (รถบขส.,รถร่วม,รถตู้) จำนวน 2,740 เที่ยว มีผู้โดยสารใช้บริการ จำนวน 25,533 คน

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บขส. กล่าวด้วยว่า ได้กำชับให้นายสถานีเดินรถ บขส. และผู้ประกอบการรถร่วมฯ ดูแลเรื่องความปลอดภัยให้เข้มงวดขึ้น โดยให้ตรวจเช็คความพร้อมของพนักงานและรถโดยสาร อย่างละเอียดก่อนออกเดินทาง รวมทั้งได้ประสานองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก) จัดรถโดยสาร ขสมก. มารับผู้โดยสารจากบริเวณพื้นที่ขาเข้า ไปส่งยังจุดต่าง ๆ อาทิ สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส, พระราม 2 , อนุสาวรีย์ เป็นต้น นอกจากนี้ได้ประสานขอความร่วมมือจาก ศูนย์วิทยุแท๊กซี่ จส. 100 และ สวพ.91 ช่วยประชาสัมพันธ์ให้รถแท็กซี่ เข้ามารับ-ส่ง ผู้โดยสาร ในช่วงเวลาเช้าของทุกวัน เพื่อช่วยระบายผู้โดยสารออกจากสถานีขนส่งฯ ด้วย

สอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติม ได้ที่ Call Center 1490 เรียก บขส. ตลอด 24 ชั่วโมง

 

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (18 เม.ย. 64)

Tags: , , , , ,
Back to Top