คลังชงครม.ขยาย “เราชนะ” ถึงสิ้นมิ.ย./สำนักงบประมาณ เสนอรายละเอียดงบฯปี 65

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เป็นการประชุมผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ ซึ่งเป็นไปตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุขในการป้องกันโควิด-19 โดยมีวาระการประชุมที่น่าสนใจ ได้แก่ กระทรวงการคลัง เตรียมเสนอการขยายเวลามาตรการ “เราชนะ” ออกไปอีก 1 เดือน หรือสิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย.64 จากเดิมที่จะสิ้นสุด 31 พ.ค.64 ทั้งนี้ เพื่อบรรเทาผลกระทบให้ประชาชนที่ไม่สามารถเดินทางออกไปใช้จ่ายได้ ในช่วงโควิดระบาดรอบใหม่เดือน เม.ย.

– สำนักงบประมาณ เสนอร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 วงเงิน 3.1 ล้านล้านบาท ให้ ครม.พิจารณาเพื่อขอจัดทำเอกสารงบประมาณ โดยวงเงิน 3.1 ล้านล้านบาทต่ำกว่างบประมาณรายจ่ายปีที่แล้ว 1.8 แสนล้านบาท แบ่งเป็น ประมาณการรายได้ 2.4 ล้านล้านบาท และการกู้งบประมาณขาดดุล 7 แสนล้านบาท โดยเปิดช่องให้สามารถปรับลดงบประมาณส่วนราชการ จัดเป็นงบกลางเพื่อแก้ปัญหาผลกระทบจากพิษโควิด-19 หากมีระลอกที่ 4 ได้อีก 8.9 หมื่นล้านบาท รวมกับงบกลางฉุกเฉินสำหรับภัยพิบัติอีก 5 หมื่นล้านบาท มาช่วยเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจจากพิษโควิด-19

– กระทรวงสาธารณสุข เสนอแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทางการแพทย์และการสาธารณสุข พ.ศ. 2563-2565

– กระทรวงมหาดไทย เสนอขอทบทวนมติ ครม.เรื่อง แนวทางการจัดเที่ยวบินขนส่งผู้แสวงบุญพิธีฮัจย์

– กระทรวงพลังงาน เสนอปรับเงินเดือนค่าจ้างชดเชยผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างแรกเข้าทำงานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

– คณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (บอร์ด PPP) ขออนุมัติโครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จังหวัดเชียงราย ของกรมการขนส่งทางบก

ก่อนเริ่มการประชุมฯ นายกรัฐมนตรีปฏิเสธที่จะตอบคำถามว่า ที่ประชุม ครม.จะมีการพิจารณาเรื่องเยียวยาผู้ที่รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 รอบ 3 หรือไม่

 

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (20 เม.ย. 64)

Tags: , ,
Back to Top