MTI ต่อสัญญาเมืองไทยประกันชีวิตเป็นที่ปรึกษาด้านคณิตศาสตร์ฯ-พัฒนาผลิตภัณฑ์

บมจ.เมืองไทยประกันภัย (MTI) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อนุมัติให้ต่อสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กับ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต โดยสัญญามีผลบังคับ 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2565 ค่าบริการต่อเดือน 126,000 บาท/เดือน (ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) หรือมูลค่ารวมตลอดสัญญา 1,512,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

ทั้งนี้เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ประกันภัยทำการวิเคราะห์ผลตอบแทนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย อย่างเหมาะสมรอบคอบ

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (22 เม.ย. 64)

Tags: , , ,
Back to Top