ROJNA ร่วมทุน EVLOMO ลงทุนโครงการผลิตแบตเตอรี่รถไฟฟ้า 3.3 หมื่นลบ.

EVLOMO บริษัทชั้นนำด้านยานยนต์ไฟฟ้าจากประเทศสหรัฐอเมริกา และ บมจ. สวนอุตสาหกรรมโรจนะ (ROJNA) ได้ลงนามใน MOU ตกลงที่จะร่วมทุนกัน ดำเนินโครงการผลิตแบตเตอรี่ เพื่อเก็บพลังงานไฟฟ้า (Battery Cell production) ขนาดการผลิต 8 GWh. หรือ 8,000 เมกะวัตต์ ซึ่งเป็นระดับที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน เทียบกับการรองรับรถ EV ได้ 150,000 คัน จะเกิดเงินลงทุนสูงถึง 1.06 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 33,000 ล้านบาท ซึ่งโครงการ ฯ ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี เป็นพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

ในปี 64 จะเกิดการลงทุนในระยะแรก 1 GWh. หรือ 1,000 เมกะวัตต์ ทันที โดยคาดว่าการก่อสร้างโรงงานจะแล้วเสร็จ และผลิตแบตเตอรี่ ชุดแรกภายใน 18-24 เดือน เกิดการสร้างงานที่มีคุณภาพ รายได้สูงไม่น้อยกว่า 3,000 ตำแหน่ง ไม่นับรวมตำแหน่งงานที่เชื่อมโยงอื่น ๆ อีกจำนวนมาก สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ

ทั้งนี้ โครงการจะทำให้พื้นที่บริเวณหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี เป็นศูนย์กลางในการรองรับเทคโนโลยีการผลิตแบตเตอรี่ที่นำสมัยที่สุดของโลก และสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมยานยนต์ และการพัฒนาพลังงานสะอาดของ อีอีซี และของประเทศไทย โดยเมื่อนำขนาดการผลิตของโครงการ ฯ นี้ ไปรวมกับโครงการของบมจ.พลังงานบริสุทธิ (EA) ขนาด 1 GWh. และของบมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ (GPSC) ขนาด 1 GWh. แล้ว จะส่งผลให้ประเทศไทยมีกำลังการผลิตแบตเตอรี่รวม 10 GWh. หรือสูงถึง 10,000 เมกะวัตต์ ก้าวสู่ประเทศที่มีโครงการลงทุนผลิตแบตเตอรี่มากที่สุดในอาเซียน รองรับการเป็นศูนย์กลาง ยานยนต์ไฟฟ้า ทั้ง รถไฟฟ้า เรือไฟฟ้า รวมทั้งรถไฟไฟฟ้า และอากาศยานไฟฟ้าในอนาคต

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (26 เม.ย. 64)

Tags: , , , , ,
Back to Top