FPT เผยแผ่นดินทองฯเข้าซื้อ สีลม คอร์ปอเรชั่น รวมมูลค่า 1,090 ลบ.

บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) (FPT) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 64 บมจ.แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.3 ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมด จำนวน 5,000,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นสามัญทั้งหมดในบริษัท สีลม คอร์ปอเรชั่น (SILOM) รวมถึงรับโอนสิทธิในการได้รับเงินตามตั๋วสัญญาใช้เงินจากผู้ถือหุ้นเดิม SILOM ซึ่งคิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,090 ล้านบาท

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (27 เม.ย. 64)

Tags: , , , , ,
Back to Top