พรรคร่วมฝ่ายค้าน หนุนเปิดทางแก้รธน.ทั้งฉบับ แม้ยังไม่ตกผลึกในรายละเอียด

พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ส.ส.บัญชีรายชื่อ และเลขาธิการพรรคประชาชาติ กล่าวถึงความเห็นของพรรคร่วมฝ่ายค้านต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่า พรรคร่วมฝ่ายค้านมีแนวความเห็นที่ตรงกัน คือ ยกเลิกมาตรา 272 ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 ที่ให้อำนาจวุฒิสภาร่วมลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีในรัฐสภา และการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 ต้องเป็นการแก้ไขทั้งฉบับ แม้ว่าเนื้อหาและรายละเอียดนั้นยังไม่ตกผลึกร่วมกัน แต่แกนนำพรรคร่วมฝ่ายค้านระบุว่าให้พิจารณาหาแนวทางตามกฎหมาย เพื่อเสนอให้ประชาชนได้ออกเสียงประชามติต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ ซึ่งอาจต้องรอให้ร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติฉบับใหม่ดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อน

นอกจากนี้ พรรคฝ่ายค้านไม่เห็นด้วยกับญัตติขอแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับของพรรคพลังประชารัฐ ที่นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐเสนอ เพราะไม่ได้แก้รากเหง้าของปัญหา และไม่มีเรื่องตัดอำนาจของส.ว. อีกทั้งมองว่าเป็นญัตติที่เสนอแก้ไขเพื่อประโยชน์ของฝ่ายการเมือง และประโยชน์ของนายกรัฐมนตรี แต่ในทิศทางของการพิจารณาวาระแรก หรือลงมติวาระสามนั้น ยังไม่มีข้อสรุปชัดเจนว่าจะลงมติไม่เห็นด้วย เพราะยังไม่ถึงเวลา ทั้งนี้ หากขั้นตอนดำเนินถึงประเด็นใด พรรคฝ่ายค้านต้องหารือกันอีกครั้ง

 

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (28 เม.ย. 64)

Tags: , ,
Back to Top