TOP ขายไทยออยล์มารีนให้กลุ่ม PRM ราว 858.60 ลบ.ปรับโครงสร้างกลุ่มเรือขนส่ง

บมจ.ไทยออยล์ (TOP) เปิดเผยว่า บริษัทได้ดำเนินการปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจเรือขนส่งตามที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้ โดยเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 บริษัทเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดในบริษัท Thaioil Marine International Pte Ltd (TOMI) จากบริษัท ไทยออยล์มารีน จำกัด (TM) ในราคาซื้อขายหุ้นรวมทั้งสิ้น 277.18 ล้านบาท และเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 บริษัทจำหน่ายและโอนหุ้นสามัญที่ถืออยู่ทั้งหมดในบริษัท TM ให้แก่ บริษัท ภูริช มารีน จำกัด บริษัทย่อยของ บมจ.พริมา มารีน (PRM) ในราคาซื้อขายหุ้นรวมท้งสิ้น 858.60 ล้านบาท จึงทำให้บริษัท TM สิ้นสภาพ การเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

ภายหลังจากการปรับโครงสร้างธุรกิจในครั้งนี้บริษัทเชื่อว่าจะสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อมุ่งมั่นพัฒนาในส่วนของธุรกิจหลักอื่นๆ ได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ ในระยะยาวเรียนแจ้งไว้แล้ว

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (05 พ.ค. 64)

Tags: , , , , , ,
Back to Top